OPINIE I KOMENTARZE EKSPERTÓW

Polski Przemysł

Finanse, Gospodarka i biznes, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Współpraca z funduszami venture capital to dla innowacyjnych start-upów szansa na szybki rozwój. Dzięki wsparciu doświadczonych inwestorów unikają błędów charakterystycznych … 0 36
Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Jeżeli polska gospodarka ma dogonić światowych liderów, musi dążyć do ścisłej integracji z Europą. Rząd powinien wspierać ekspansję zagraniczną polskich … 0 26
Finanse, Gospodarka i biznes, Infrastruktura, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej do 2030 roku połowa taboru komunikacji miejskiej musi być nisko- bądź bezemisyjna, a do 2050 … 0 31

OSIĄGNIĘCIA POLSKICH NAUKOWCÓW

Nauka w Polsce

Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze

Tegoroczna reforma oświaty znacząco wpłynęła na rynek podręczników. Przed nowym rokiem szkolnym wydawcy edukacyjni muszą wydrukować i dostarczyć do szkół … 0 30
Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze

Zdaniem studentów brak doświadczenia zawodowego to największa bariera w zdobyciu pierwszej pracy. Tymczasem zarówno uczelnie wyższe, jak i firmy w … 0 33
Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze

W środę gimnazjaliści rozpoczną serię egzaminów i za chwilę staną przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku co czwartego ucznia decydujący … 0 29

174

181

234