OPINIE I KOMENTARZE EKSPERTÓW

Polski Przemysł

Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Zbyt mały budżet i brak specjalistów o określonych kompetencjach w obszarze cyberbezpieczeństwa – to główne bariery, które utrudniają firmom ochronę … 0 28
Gospodarka i biznes, Konsument, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Przed nałożeniem przez Rosję embarga na jabłka z Polski tamtejszy rynek odpowiadał za ponad 50 proc. całego eksportu tych owoców. … 0 28
Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł

Dark data, sztuczna inteligencja oraz blockchain to kluczowe trendy rozwoju technologicznego dla biznesu w najbliższych latach. Technologia rozwija się w tempie, które jeszcze kilka lat temu było nie do wyobrażenia. 0 37

OSIĄGNIĘCIA POLSKICH NAUKOWCÓW

Nauka w Polsce

Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze

Tegoroczna reforma oświaty znacząco wpłynęła na rynek podręczników. Przed nowym rokiem szkolnym wydawcy edukacyjni muszą wydrukować i dostarczyć do szkół … 0 31
Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze

Zdaniem studentów brak doświadczenia zawodowego to największa bariera w zdobyciu pierwszej pracy. Tymczasem zarówno uczelnie wyższe, jak i firmy w … 0 33
Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze

W środę gimnazjaliści rozpoczną serię egzaminów i za chwilę staną przed wyborem szkoły ponadgimnazjalnej. W przypadku co czwartego ucznia decydujący … 0 30

175

182

235