OPINIE I KOMENTARZE EKSPERTÓW

Polski Przemysł

Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Lotnictwo i kosmonautyka, informatyka oraz motoryzacja to trzy z czterech inteligentnych specjalizacji, które napędzają rozwój Podkarpacia. Wizytówką regionu jest przede … 0
Gospodarka i biznes, Infrastruktura, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

MGMiŻŚ rozpoczęło proces konsolidacji państwowych stoczni, co ma dać impuls do rozwoju przemysłu stoczniowego i ułatwić im starania o duże, … 0
Gospodarka i biznes, Konsument, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Inwestycji infrastrukturalnych w Polsce przybywa, ale branża budowlana na tym nie korzysta. Firmy borykają się z rosnącym zadłużeniem, które wynika … 0

OSIĄGNIĘCIA POLSKICH NAUKOWCÓW

Nauka w Polsce

Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Technika i przemysł

Lotnictwo i kosmonautyka, informatyka oraz motoryzacja to trzy z czterech inteligentnych specjalizacji, które napędzają rozwój Podkarpacia. Wizytówką regionu jest przede … 0
Finanse, Gospodarka i biznes, Inwestycje, Nauka i technologie, Nauka w Polsce

Już kilkaset milionów złotych przeznaczono na innowacyjne międzynarodowe badania w Polsce. Do tej pory finansowanie w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze … 0
Ciekawostki, Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Technologie

Naukowcy w Instytucie Nenckiego Polskiej Akademii Nauk prowadzą badania nad neuroplastycznością, czyli zdolnością mózgu do reorganizacji, która jest kluczowa m.in. … 0