Nauka i technologie, Nauka w Polsce

Międzynarodowy konkurs na badania dotyczące nierówności społecznych

Fot. Flickr, Cezary Borysiuk

Do udziału w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące głównie zjawiska nierówności społecznych zaprasza europejska sieć NORFACE, której jednym z partnerów jest Narodowe Centrum Nauki (NCN).

Organizatorem konkursu „Dynamics of Inequality Across the Life-course: structures and procedures” (DIAL) jest sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe). Należą do niej europejskie agencje zajmujące się rozdzielaniem środków na badania z zakresu nauk społecznych. Do sieci należy m.in. NCN.

Budżet całego konkursu to 15 mln euro. Maksymalny koszt projektu, który może być w konkursie sfinansowany, to 1,5 mln euro.

O finansowanie w konkursie DIAL mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech zespołów naukowych pochodzących z co najmniej 3 krajów uczestniczących w konkursie.

Program DIAL dotyczy problemu nierówności społecznych. Kluczowym zagadnieniem ma być kwestia przepaści między biednymi i bogatymi, która stała się bardziej widoczna podczas ostatniego światowego kryzysu. Nowatorskie podejście badawcze i działania podejmowane przez zespoły badawcze mają pomóc zrozumieć mechanizmy powstawania nierówności społecznych i pokazać, jak te nierówności zmniejszać.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. outline proposal (termin składania wniosków: 30 marca 2016 r., g. 13). Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal (termin składania wniosków: 12 października 2016 r. g. 13).

Kraje uczestniczące w konkursie to: Austria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania.

Szczegółowe informacje o konkursie.