Na równi ze specjalistyczną wiedzą i znajomością języków obcych pracodawcy doceniają miękkie kompetencje, takie jak komunikatywność, zdolność do pracy w …

Rośnie liczba domów budowanych przez inwestorów indywidualnych. Od stycznia do kwietnia oddano ich do użytku o 5 proc. więcej niż …

Polskie firmy z sektora kosmicznego – mimo że jego rozwój trwa dopiero kilka lat – mają już na koncie wiele …

KIELCE WORK SAFETY-EXPO 2017

Narada rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, szkolenia z ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ważna konferencja dotycząca bezpieczeństwa pracy  …

Niedawno publikowaliśmy wpis o zasadach doboru i lokalizacji systemu detekcji w obiekcie (tutaj>>). Dzisiaj czas na jego kontynuację. Konfigurując system detekcji płomienia, …

Budowa dróg przyspiesza. W tym roku ma zostać oddane do użytku 400 km nowych odcinków. Na koniec 2017 roku sieć …

Tylko co piąty przedsiębiorca akceptuje karty płatnicze – wynika z doświadczeń Banku Pekao SA. Główną barierą jest obawa o wysokie …