Resort zdrowia nie wyklucza, że w styczniu na listę refundacyjną trafi nowoczesny lek dla chorych na zaawansowanego szpiczaka plazmocytowego. Obecnie …

Od 15 czerwca 2019 r. każdy nowy pojazd wykonujący na terenie Unii Europejskiej usługi transportowe będzie musiał zostać wyposażony w …

Szara strefa odpowiada nawet za 40 proc. luki w VAT. Straty budżetu z tego tytułu szacuje się na ok. 50 …