Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł, Wydarzenia branżowe

Zapraszamy na XVIII edycję Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL

Fot. Europejskie Centrum Biznesu
Fot. Europejskie Centrum Biznesu

Przed nami XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, która odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 2018 r.  w Warszawie Hotelu Marriott . Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2018: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”.

Rok 2018 jest dla polskich wytwórców i dostawców energii czasem intensywnych zmian związanych zarówno z otoczeniem legislacyjnym, optymalizacją procesów wytwarzania, zapewnieniem bezpieczeństwa operacyjnego spółek strategicznych, przygotowaniem nowych inwestycji jak i nowymi priorytetami rządowej polityki energetycznej. Przyjęta panelowa formuła Kongresu połączona z wystąpieniami przedstawicieli największych w kraju przedsiębiorstw energetycznych, najważniejszych organizacji branżowych, środowisk akademickich i przedstawicieli biznesu stwarza szansę na wszechstronne przeanalizowanie strategii polskich spółek energetycznych oraz zmian zachodzących na rynku. W tym gronie chcemy poruszyć kwestie kondycji sektora elektroenergetycznego i gazowego, perspektyw dla rozwoju elektromobilności i kogeneracji, budowania rynku mocy, a także coraz silniejszego wpływu legislacji i sytuacji międzynarodowej na bezpieczeństwo energetyczne.

Program wydarzenia: www.powerpol.pl/program

Szczegółowe informacje oraz relacja z poprzedniej edycji Kongresu dostępna jest na stronie: www.powerpol.pl.