Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł, Wydarzenia branżowe

Znamy program XVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń”

Fot. pixabay.com

Mamy przyjemność przedstawić Państwu Program XVII Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ”, która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2018 r. w Wiśle, w Hotelu Stok****.

Program znajduje się w poniżej oraz na stronie: http://konferencje.ecol.com.pl

21.05.2018 r. (poniedziałek)

15:00 – 18:00 Rejestracja uczestników,

18:00 – 18:45 UROCZYSTE OTWARCIE WYSTAWY
(Paweł Gawron – Dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego)

19:00 – 22:00 Kolacja – kominek plenerowy

22.05.2018 r. (wtorek)

7:00 – 8:30 Śniadanie

9:00 – 9:30 OTWARCIE KONFERENCJI
(Wojciech Majka – Prezes Zarządu Ecol Sp. z o.o., Paweł Gawron – Dyrektor Biura Rozwoju Serwisu Chemicznego i Czyszczenia Przemysłowego)

9:30 – 10:45 SESJA I – PRZYGOTOWANIE MEDIÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH, REŻIMY, WYTYCZNE

 • Krzysztof Latomski, Oriontec Sp. z o.o. Sp. k.
  Nowoczesne metody uzdatniania w zawracaniu strumieni wodnych – EDR (elektrodializa odwracalna)
 • Krzysztof Krotla, ESPD Environmental Solutions and Project Development GmbH
  Regeneracja katalizatorów SCR
 • Lionel Barre, Nalco Polska Sp. z o.o.
  Experience using a film-forming corrosion inhibitor at RWE generation UK’s Staythorpe Power Station
  (Doświadczenia ze stosowania inhibitora korozji typu filmującego w elektrowni RWEStaythorpe)
 • Alwin Verstraeten, Anodamine INC – 20’
  Oxygenated treatment + Anodamine on a coal unit containing copper parts in the water & steam cycle
 • Beata Pestka Pędziwiatr, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
  Optymalizacja reżimu tlenowego na wybranych blokach energetycznych w PGE GiEK S.A. oddział El Bełchatów na podstawie wyników historycznych i aktualnych oraz niezbędnych oględzin i badań.

10:45 – 11:15 Przerwa na kawę

11:15 – 12:45 SESJA II – OLEJ CZY NOWOCZESNY SERWIS OLEJOWO-SMAROWNICZY?

 • Wojciech Majka, Tomáš Klíma, Ecol Sp. z o.o.
  Aktualne trendy i problemy eksploatacji olejów turbinowych w turbinach parowych i gazowych
 • Beata Pestka Pędziwiatr, PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
  Monitorowanie stanu transformatorów w oparciu o badania ilości i składu gazów rozpuszczonych w olejach transformatorowych – porównanie metody ekstrakcji próbki Pompa Teoplera a HEADSPACE
 • Ecol Sp. z o.o.
  Pobór próbki reprezentatywnej, jako kluczowy element oceny środka smarnego przez pryzmat jego parametrów fizyko – chemicznych i diagnostyki
 • Bartłomiej Indeka, Ecol Sp. z o.o.
  Serwis olejowo-smarowniczy (TFM ECOL) jako niezbędny proces w prowadzeniu utrzymania ruchu zakładów przemysłowych
 • Emil Nowiński, ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.
  Dobór środków smarowych w energetyce i możliwość ich unifikacji

12:45 – 13:30 Lunch

13:30 – 15:00 SESJA III – PRZYGOTOWANIE MEDIÓW DO CELÓW ENERGETYCZNYCH, REŻIMY, WYTYCZNE (c.d.)

 • Maciej Majewski, Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
  Doświadczenia eksploatacyjne prowadzenia bloków klasy 200 MW w reżimie fosforanowym (PT) i korekcji lotnymi substancjami alkalizującymi (AVT) w Enea Wytwarzanie
 • Krzysztof Latomski, Oriontec Sp. z o.o. Sp. k.
  CoMag – innowacyjny i nowoczesny sposób usuwania związków koloidalnych oraz zawiesin z wody na bazie magnetytu, jako obciążnika mineralnego oraz metod konwencjonalnych
 • Jacek Grygierczyk, Ekonomia Sp. z o.o. Pracownia Wodno – Chemiczna
  Uzdatnianie wody pod kątem redukcji zanieczyszczeń umożliwiających wtórne wykorzystania wód złej jakości i wód poprocesowych
 • Dorota Sąkol – Sikora, Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łagisza
  Przydatność indeksu SDI w określaniu własności wody podawanej na membrany odwróconej osmozy
 • Michał Jabłoński, Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
  Nowe regulacje środowiskowe i rynkowe mające wpływ na funkcjonowanie energetyki
 • Kamil Stępień, Hidrofilt Water Treatment Ltd
  Kompaktowe i w pełni autonomiczne systemy uzdatniania i demineralizacji wody

15:00 – 15:30 Przerwa na kawę

15:30 – 16:45 SESJA IV – CHEMIA I DIAGNOSTYKA DOŚWIADCZENIA EKSPLOATACYJNE I REMONTOWE, PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

 • Paweł Smoliński, Urząd Dozoru Technicznego
  Innowacyjne metody diagnostyczne w działalności UDT
 • Mirosław Węgiel, Kurita Polska Sp. z o.o.
  Zabezpieczenie układów wodno-parowych kotłów pracujących w systemie pełnej regulacji przed korozją postojową
 • Adam Kozera, Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Łaziska
  Gospodarka o obiegu zamkniętym – wyzwanie i szansa dla energetyki węglowej
 • Ecol Sp. z o.o.
  Czyszczenie chemiczne pianą układów przepływowych turbin parowych – doświadczenia realizacyjne
 • Barbara Kowalczyk, PGNiG Termika S.A. Elektrociepłownia Siekierki
  Energetyka – producent wyrobów budowlanych w świetle dostosowania zakładów do standardów emisji tlenków azotu (NOx)

16:45 – 17:00 Przerwa

17:00 – 18:00 SESJA V – INNOWACYJNE TECHNOLOGIE CHEMICZNEJ I NIECHEMICZNEJ OBRÓBKI POWIERZCHNI

 • Filip Klepacki, Energoprojekt Katowice
  Wpływ częstych zmian obciążenia bloku na trwałość wybranych elementów kotła parowego
 • Elżbieta Boehme – Śliwa, Ecol Sp. z o.o.
  Przyczyny degradacji rur wymienników ciepła pracujących w układzie wody technologicznej w przykładowym zakładzie produkcyjnym
 • Patrycja Malucha, PGE Energia Cieplna Oddział Elektrownia Rybnik
  Doświadczenia eksploatacyjne z oczyszczania ścieków po IMOS
 • Paweł Gawron, Ecol Sp. z o.o.
  Konserwacja postojowa urządzeń w świetle nowych wytycznych

19:30 – 21:00 Uroczysta kolacja w sali bankietowej

23.05.2018 r. (środa)

7:00 – 8:30 Śniadanie

9:00 – 10:15 SESJA VI – DZISIAJ I JUTRO, CO DALEJ?

 • Katarzyna Noga, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dempol-Eco
  Optymalizacja procesu koagulacji z wykorzystaniem nowoczesnych procesów pomiarowych w oparci o ciągły pomiar potencjału zeta
 • Piotr Majtyka, BioDiamond Sp. z o.o.
  Wpływ chemii biodegradowalnej na wzrost efektywności procesu utrzymana ruchu w przemyśle

10:15 – 10:45 Przerwa na kawę

10:45 – 12:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE XVII KONFERENCJI

12:00 – 13:00 Lunch i pożegnanie uczestników

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian dotyczących programu konferencji.

Historia Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Udział chemii energetycznej we wzroście efektywności urządzeń”

XVII Konferencja Naukowo-Techniczna pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ” jest kontynuacją cyklicznych spotkań środowiska chemików i energetyków, których tradycja sięga 1986 roku. Historia organizowanej od ponad 30 lat konferencji obrazuje, jak zmieniła się polska energetyka i jakie zmiany technologiczne i techniczno-organizacyjne przechodziły polskie elektrownie i elektrociepłownie.

Lata 60. i 70. były latami wielkich inwestycji w polskiej energetyce. To w tym okresie wybudowano bloki energetyczne 120 MW i 200 MW w Rybniku, Będzinie, Łaziskach Górnych, Krakowie, Stalowej Woli i pierwsze bloki 500 MW w Kozienicach. Potrzeba wymiany doświadczeń pomiędzy inżynierami na co dzień zajmującymi się eksploatacją bloków energetycznych, a specjalistami z ośrodków badawczo-pomiarowych, skłoniła inż. Adama Jakubika do zorganizowania w 1964 roku, wspólnie mgr. inż. Jerzym Dobosiewiczem i grupą inżynierów chemików wywodzących się ze Służby Chemicznej Zakładów Energetycznych Okręgu Południowego (ZEOPd), pierwszej Ogólnokrajowej Konferencji Chemików Energetycznych w Katowicach.

W kolejnych latach ZEOPd wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną (NOT) organizowały spotkania pod nazwą „Problemy chemiczno-cieplne w elektrowniach i elektrociepłowniach”, które cieszyły się dużą frekwencją kadry inżynieryjno-technicznej i chemicznej. Po zmianach organizacyjnych w polskiej energetyce i powołaniu Południowego Okręgu Energetycznego (PdOEn) w miejsce ZEOPd, utworzony został Wydział Chemiczny PdOEn. To właśnie Wydział Chemiczny pod kierownictwem mgr. inż. Henryka Maciejewskiego i inż. Alfreda Śliwy, postanowił kontynuować tradycję spotkań chemików i zorganizować pierwszą, powtarzalną cyklicznie co dwa lata, Konferencję Naukowo-Techniczną pod nazwą „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ”.

Zmiany na scenie politycznej, jak i zmiany organizacyjne w polskiej energetyce spowodowały, że na przestrzeni 32 lat zmieniały się jednostki organizujące konferencję:

 • od 1986 do 1990 roku – Południowy Okręg Energetyczny wraz NOT Katowice
 • od 1992 do 1996 roku – ZIAD Bielsko-Biała
 • od 1998 do 2000 roku – ZIAD Katowice
 • od 2002 do 2016 roku – Pro Novum Sp. z o.o.
 • od 2018 roku – Ecol Sp. z o.o.