Bezpieczeństwo produkcji, Opinie i komentarze, Pary i gazy, Rozwiązania dla przemysłu, Substancje ciekłe, Technika i przemysł, Utrzymanie ruchu, Wydarzenia branżowe

V Kongres „Polska Chemia” już wkrótce!

Kongres "Polska Chemia"

Prezesi największych spółek z branży chemicznej, przedstawiciele rządu i parlamentu oraz eksperci  i przedsiębiorcy z sektora chemicznego spotkają się już 13 i 14 czerwca 2018 w Wieliczce podczas  V Kongresu „Polska Chemia. Uczestnicy będą dyskutować o przyszłości branży, rozwiązywaniu  jej problemów i poszukiwaniu optymalnych rozwiązań dla całego środowiska.

Udział w debatach i panelach zapowiedzieli między innymi dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Józef Węgrecki – Wiceprezes Zarządu PKN ORLEN S.A, dr Mateusz Aleksander Bonca  – Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A oraz Katarzyna Byczkowska – Prezes Zarządu BASF Polska Sp. z o.o. i Agnieszka Żyro, Prezes Zarządu, Anwil S.A.

Wśród panelistów znajdą się także prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń i podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza, Maciej Pyznar z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„V Kongres Polskiej Chemii to wyjątkowa okazja do dyskusji na temat kluczowych wyzwań, które stoją przed polską branżą chemiczną” – mówi Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński. Jak podkreśla, siłę tego sektora tworzą wspólnie wielcy i mali przedsiębiorcy, dla których Kongres jest miejscem wymiany doświadczeń, rozmów o perspektywach, zagrożeniach i szansach.

Kongres będzie podzielony na osiem obszernych bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia najważniejsze dla przyszłości sektora: globalne trendy w gospodarce, fuzje i przejęcia, inteligentny przemysł – inteligentna chemia, bezpieczeństwo i odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego  czy digitalizacja i big data. Uczestnicy obrad będą dyskutować między innymi o polskiej chemii  w kontekście bezpieczeństwa energetycznego kraju, o rewolucji technologicznej z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i strategii sektora w obliczu Gospodarki 4.0.