Bezpieczeństwo produkcji, Materiały sypkie, Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł, Utrzymanie ruchu, Wideo, Wypadki w przemyśle

FILM – wybuch w odkurzaczu obrazujący co może się stać w przemysłowej instalacji centralnego odkurzania, odpylania czy cyklonach

Film przedstawia wybuch do jakiego może dość w chwili, gdy do odkurzacza przedostanie się źródło zapłonu. Choć przykład bazuje na zwykłym, domowym urządzeniu, to w znakomity reprezentuje on zjawisko, do którego może dojść w przemysłowych instalacjach centralnego odkurzania, odpylania, cyklonach, a nawet stosunkowo niewielkich odkurzaczach przemysłowych.

Do pracującego odkurzacza zostaje zaciągnięty niedopałek papierosa. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy założyć, że strumień powietrza generowany przez wentylator odkurzacza powoduje rozżarzenie niedopałka. Występuje tu efekt podobny do tego, który ma miejsce np. w czasie rozpalania ogniska – podmuch powietrza wzmaga żarzenie się drewna. W chwili, gdy źródło zapłonu dostaje się do komory brudnego powietrza dochodzi do gwałtownego wybuchu, który rozrywa konstrukcję odkurzacza.

W przemyśle z analogicznymi sytuacjami spotykamy się m.in. w obrębie instalacji centralnego odkurzania, odpylania, cyklonów czy nawet znacznie mniejszych odkurzaczy przemysłowych. W ostatnim czasie opisywaliśmy kilka zdarzeń tego typu:

Grupy urządzeń, w których najczęściej dochodzi do wybuchu PYŁÓW

Wg statystyk filtry powietrza oraz cyklony należą do grupy urządzeń najbardziej zagrożonych wybuchem. Przykładowo wg statystyk BIA – Reports 11/97, instalacje odpylające zajmują drugą pozycję (17% wszystkich wybuchów), po silosach i zbiornikach (20% wszystkich wybuchów) wśród układów, w których najczęściej dochodzi do wybuchu. Biorąc natomiast pod uwagę tylko zdarzenia z udziałem pyłów metali, aż 44% wszystkich wybuchów w przemyśle ma miejsce w instalacjach odpylania.

  • 20% - SILOSY I ZBIORNIKI
  • 17% - INSTALACJE ODPYLAJĄCE
  • 13% - INSTALACJE MIELĄCE
  • 10% - INSTALACJE TRANSPORTUJĄCE
  • 8% - INSTALACJE SUSZĄCE
  • 5% - INSTALACJE DOPALAJĄCE
  • 5% - INSTALACJE POLERUJĄCE I SZLIFUJĄCE
  • 3% - INSTALACJE PRZESIEWAJĄCE
  • 16% - INNE

Źródło: statystyk BIA – Reports 11/97

Jak prawidłowo zabezpieczyć filtr powietrza przed skutkami wybuchu

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy ATEX w pierwszej kolejności należy rozważyć działania prewencyjne, niwelujące ryzyko wybuchu. Mowa tu m.in. o wprowadzeniu odpowiednich procedur pracy, zwiększeniu świadomości pracowników poprzez odpowiednie szkolenia, eliminacji źródeł zapłonu oraz eliminacji atmosfery wybuchowej. Mimo zastosowania tych rozwiązań, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie ryzyka wybuchu. Z tego względu dyrektywa ATEX wskazuje potrzebę zabezpieczania instalacji przed skutkami wybuchu. Z poniższego artykułu dowiesz się jak prawidłowo zabezpieczyć instalację odpylania:

Artykuł: jak prawidłowo zabezpieczyć instalację odpylania przed skutkami wybuchu