Zaplanowane na 2020 rok misje kosmiczne mogą przynieść przełomowe odkrycia. Od lat 60. nie było tak dużej aktywności w programach …

Nowe technologie coraz częściej pomagają ludziom z różnego rodzaju zaburzeniami. Dzięki opracowanym przez francuskich naukowców inteligentnym okularom osoby cierpiące na …

Zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie do końca lutego myśliwi mają zgodę na odstrzał bobrów. Zarządzenie to …

Za 70 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych od 1988 do 2015 roku odpowiada 100 firm, które mają najbardziej szkodliwy wpływ …

30 kwietnia mija termin rozliczenia się z fiskusem. Osoby fizyczne mogą to robić samodzielnie od 1 stycznia lub skorzystać z …