Bezpieczeństwo produkcji, Materiały sypkie, Technika i przemysł, Wypadki w przemyśle

Wybuch pyłu kukurydzy – analiza przyczyn i zapobieganie wg ATEX

Zdarzenie w przetwórni kukurydzy skutkujące tragicznym wybuchem pyłu kukurydzy oraz wynikającymi z tego konsekwencjami zakończyło się nałożeniem kar finansowych na firmę Didion Milling Plant. Suma, jaką firma została zobowiązana do zapłacenia, przekracza 12 milionów dolarów (w przeliczeniu ponad 49 milionów złotych). Tragedia ta, mająca miejsce 31 maja 2017 roku, przyniosła śmierć pięciu pracowników oraz raniła 14 innych, co podkreśla powagę sytuacji i skutki wybuchu pyłu kukurydzy w obrębie zakładu.

Przebieg zdarzeń i skutki wybuchu pyłu kukurydzy

Po tragicznym wydarzeniu przesłuchano 14 świadków, którzy dostarczyli kluczowe informacje na temat przebiegu wybuchu w ukaranym zakładzie przemysłowym. Większość pracowników nie była świadoma narastającego zagrożenia, a alarm został podniesiony dopiero po zauważeniu dymu krótko przed eksplozją. Źródłem niebezpieczeństwa okazał się młyn szczelinowy, w którym doszło do wewnętrznej eksplozji, następnie przeniesionej do pozostałej części instalacji. Brak odpowiednich zabezpieczeń przeciwwybuchowych, w tym izolacji, przyczynił się do katastrofalnych skutków, w tym serii eksplozji wtórnych, które doprowadziły do zawalenia się części budynków kompleksu.

Rys. 1.: Młyn szczelinowy wraz z układem transportu pneumatycznego, który transferuje zmieloną kukurydzę do cyklonu – jest to instalacja, od której rozpoczęła się katastrofa (jej lokalizacja to budynek B).

Rys. 2.: Wyrwany filtr – poprzez który zaciągane było do instalacji powietrze – oraz późniejszy pożar w młynie świadczą, że do pierwszego wybuchu doszło właśnie w młynie szczelinowym.

Rys. 3.: Po lewej wizualizacje części zakładu przed wybuchem. Po prawej rzeczywiste zdjęcie zakładu po wybuchu z naniesionymi obrysami budynków oraz przybliżą lokalizacją pracowników w chwili wybuchu (pięciokąty – osoby, które zginęły; koła – osoby ranne).

Ryzyko wybuchu pyłu kukurydzy – analiza przyczyn

Zgromadzone dowody, w tym zdjęcia oraz zeznania świadków, wskazują na kilka głównych przyczyn tej tragedii. Po pierwsze, bagatelizowana przez zarządzających obecności i nieustannego gromadzenie się pyłu kukurydzianego w zakładzie znacznie zwiększyło ryzyko. Ponadto, niedostateczne zabezpieczenia przeciwwybuchowe i przeciwpożarowe, jak również brak odpowiednich szkoleń dla personelu na temat ryzyka związanego z obecnością łatwopalnych i wybuchowych materiałów, przyczyniły się do skali zniszczeń.

Zasądzone w 2023 roku kary za wybuch pyłu mąki kukurydzianej

W konsekwencji, zdarzenie to podkreśla znaczenie przestrzegania regulacji bezpieczeństwa i konieczność wdrożenia skutecznych procedur zarządzania ryzykiem wybuchu pyłów, by zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości. Firma Didion Milling za swoje przewinienia została ukarana ponad 12 mln dolarów kar i odszkodowań, a dwóch jej managerów zostało skazanych w procesach karnych. Aktualnie oczekują oni na wskazanie przez sędziów wymiaru wyroku po uznaniu już ich za winnych.

Post Ofiary, kompletnie zniszczony zakład oraz 6,5 mln zł kary za wybuch pyłu kukurydzy + FILM. Jak do tego doszło? pojawił się poraz pierwszy w Stowarzyszenie HAZEX | ATEX.