Już wkrótce portale do komunikacji mogą stracić rację bytu. Nową rzeczywistością staje się technologia holograficzna, która umożliwia ludziom z różnych …

Inteligentne parkowanie obejmuje czujniki internetu rzeczy, gromadzenie danych w czasie rzeczywistym i automatyczne systemy płatności obsługujące telefony komórkowe. Pojawiają się …

Zamknięcie na wiele miesięcy szkół, hal sportowych czy basenów spowodowało znaczący spadek aktywności fizycznej wśród dzieci. Już badanie z września …

– Polskie przedsiębiorstwa otrzymają szansę uczestniczenia w opracowywaniu technologii kosmicznych w zakresie eksploatacji i świadczenia usług oraz w sferze finalnych …

– Pakiet Fit for 55 jest krokiem w dobrym kierunku, ale niewystarczającym – ocenia dr Zbigniew Karaczun z warszawskiej SGGW, …

Polska już od 1998 roku notuje zbyt niski współczynnik dzietności kobiet, a od 2018 roku – ujemny przyrost naturalny. Pandemia …