EXPRESS

Przed nami XVIII edycja Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWERPOL, która odbędzie się w dniach 29-30 stycznia 2018 r. w Warszawie Hotelu Marriott . Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi: „Rok 2018: Perspektywy rozwoju polskiej energetyki”.

Konieczność należytej ochrony instalacji zagrożonych wybuchem wynika bezpośrednio z dyrektywy ATEX 137 oraz odpowiednich rozporządzeń wprowadzających je na terenie Polski. W praktyce działania w tym zakresie realizowane są na podstawie wyznaczonych norm PN-EN i EN oraz wytycznych (dopuszczenia / ograniczenia) wskazanych w certyfikatach ATEX dla indywidualnych rozwiązań.

Włocławski WOPR zaprezentował dziś specjalistyczną łódź motorową, dzięki której jeszcze szybciej i sprawniej będzie mógł nieść pomoc amatorom sportów wodnych, statkom żeglugi towarowej, prowadzić akcje ratunkowe w przypadku wystąpienia powodzi, a także monitorować czystość Wisły oraz Zalewu Włocławskiego. W jej zakupie partycypował ANWIL, który przekazał na ten cel 50 tys. zł.

Rozwój produktów wymuszany przez wyzwania spływające z rynku jest zarazem zmorą i bodźcem do rozwoju dla każdego z producentów armatury zabezpieczającej zbiorniki do przechowywania i instalacje do produkcji substancji tworzących gazowe/oparowe atmosfery wybuchowe.

Forum Spalania Biomasy i Odpadów to cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących, których tematyka obejmuje najbardziej istotne kwestie dla rozwoju sektora biomasowego oraz podmiotów związanych z branżą WTE (waste to energy).

Wypadki przy pracy wynikają przede wszystkim z niewłaściwych zachowań pracowników. Wobec tego zadaniem pracodawców i kierowników oraz pracowników jest zapobieganie ich występowaniu, A TAKŻE zmniejszanie ewentualnych szkód poprzez podejmowanie odpowiednich działań skoncentrowanych nie tylko na bezpiecznym środowisku pracy, ale również na wytworzeniu odpowiedniej kultury bezpieczeństwa.