– Aktualna sytuacja na rynku gazu w długiej perspektywie skłoni Unię Europejską nie do rewizji polityki klimatycznej, ale do jej …

Lockdowny i praca zdalna zmieniły sposób użytkowania biur, ale bynajmniej nie przyniosły kresu zapotrzebowania na powierzchnię biurową. Chętnych do wynajmu …

Porozumienia dotyczące redukcji emisji z transportu wymuszą na dostawcach aut ciężarowych poszukiwanie rozwiązań zeroemisyjnych. Kluczową technologią w transporcie ciężarowym mogą …

Powstają pierwsze zintegrowane systemy obsługi i kontroli rozwiązań z zakresu internetu rzeczy dla inteligentnych miast. Dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji i …

Ekspansja międzynarodowa i transport intermodalny – to dwa główne kierunki rozwoju Grupy PKP Cargo na nadchodzące lata, zapisane w strategii …

Już teraz średnio co tydzień do miast przeprowadza się 1,5 mln ludzi. W 2040 roku nawet 65 proc. populacji będzie …

Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na półmetku. Do tej pory kierowcom udostępniono już ponad 725 km nowych dróg, z …

W Londynie latarnie i ławki są nie tylko wyposażone w funkcje takie jak czujniki jakości powietrza, lecz także służą jako …

Gospodarka rośnie. Czy się rozwija?

Wiele wskazuje na to, że największy wpływ na rozwój firm w perspektywie kolejnych dekad będzie miała cyfryzacja oraz przechodzenie od liniowego do cyrkularnego modelu produkcji. Wyzwania i możliwe scenariusze z tym związane przedstawiliśmy obszernie w dwóch ostatnich raportach z serii FFbK. Konkluzje obu raportów są podobne: procesów tych nie da się uniknąć, zmieniają one dogłębnie reguły biznesowej gry poprzez integrowanie firm ze środowiskiem naturalnym i społecznym.

Kraków to jeden z trzech największych w Polsce ośrodków BPO/SSC. W blisko 200 centrach usług biznesowych pracuje ponad 64 tys. …