W 2014 roku jedna ze spółek EDF Polska rozpoczęła inwestycję polegającą na doposażeniu młynów węglowych w układy tzw. parogaszenia – systemy, które mają za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo wybuchowe i pożarowe w tej części instalacji. Za realizację prac w systemie pod klucz odpowiedzialne było konsorcjum GRUPY WOLFF oraz BCE Systems.

Ze względu na coraz wyższe standardy środowiskowe projektowanie instalacji przemysłowych wymaga wysokiej dbałości o detale, które mogą mieć istotny wpływ na ich późniejszą efektywność. Nie inaczej jest w przypadku instalacji odsiarczania spalin – wysoka jakość sorbentu, który odpowiada za skuteczne wiązanie tlenku siarki oraz ma wpływ na inne parametry procesu, wydaje się oczywista.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z przewagi cyfrowego modelu instalacji procesowej nad dokumentacją papierową. Nie każdy również wie, że inwentaryzację można wykonać praktycznie dla każdej instalacji. Prace te, choć złożone, przynoszą wiele korzyści dla użytkownika.