„Intuicyjny umysł jest świętym darem a racjonalny umysł wiernym sługą. Paradoksem jest, że w kontekście współczesnego życia zaczęliśmy czcić sługi ignorując to, co boskie.” Dziś, ponad 60 lat po wypowiedzeniu tych słów przez Alberta Einsteina, rola intuicji w podejmowaniu decyzji biznesowych jest nadal niedoceniana. Wciąż preferuje się racjonalne, celowe kalkulowanie opłacalności alternatywnych rozwiązań, podczas gdy wyniki badań nad procesami podejmowania decyzji potwierdzają tezę twórcy teorii względności.

7 listopada studenci i absolwenci uczelni technicznych rozpoczynają pracę w kluczowych spółkach sektora energetycznego, w ramach programu „Energia dla przyszłości” zorganizowanego pod auspicjami Ministerstwa Energii. Stażyści będą mieli okazję współpracować ze strategicznymi partnerami projektu – PGE Polską Grupą Energetyczną, PGNiG i PKN ORLEN.