Konieczność należytej ochrony instalacji zagrożonych wybuchem wynika bezpośrednio z dyrektywy ATEX 137 oraz odpowiednich rozporządzeń wprowadzających je na terenie Polski. W praktyce działania w tym zakresie realizowane są na podstawie wyznaczonych norm PN-EN i EN oraz wytycznych (dopuszczenia / ograniczenia) wskazanych w certyfikatach ATEX dla indywidualnych rozwiązań.

Włocławski WOPR zaprezentował dziś specjalistyczną łódź motorową, dzięki której jeszcze szybciej i sprawniej będzie mógł nieść pomoc amatorom sportów wodnych, statkom żeglugi towarowej, prowadzić akcje ratunkowe w przypadku wystąpienia powodzi, a także monitorować czystość Wisły oraz Zalewu Włocławskiego. W jej zakupie partycypował ANWIL, który przekazał na ten cel 50 tys. zł.

Opracowanie innowacyjnej metody produkcji biokomponentów oraz unikalnego systemu monitoringu korozji w przemyśle to dwa z pięciu projektów Grupy ORLEN, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu INNOCHEM realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łączna wartość dofinansowania przyznana PKN ORLEN to ponad 5,6 mln PLN.