W dzisiejszych czasach zagrożenie wybuchem w przemyśle chemicznym jest wysokie, wie o tym każdy, kto ma kontakt z tą branżą. Niebezpieczne substancje wymagające specjalnych procedur w kwestii zabezpieczania, przechowywania i transportu są codziennością, a historia pokazuje, jak tragiczne w skutkach potrafią być niedopatrzenia. Francuska firma Arkema jest tego najnowszym przykładem.

Wiedza o sytuacjach, które mają dopiero nastąpić, przydałaby się każdemu. Taka umiejętność oszczędziłaby wiele zbędnego wysiłku, przyczyniłaby się do zmniejszenia stresu, ogólnie nieprawdopodobnie by pomogła i – tak, tego nie da się pominąć! – spowodowałaby wzbogacenie się posiadacza takiej niezwykłej cechy. Ale czy da się przewidywać awarie maszyn?

Zapraszamy do udziału w tym najważniejszym wydarzeniu branży oświetleniowej i elektrotechnicznej 2018 roku. W programie Targów znalazło się tradycyjnie kilkanaście szkoleń, warsztatów i konferencji.

Druga edycja konferencji DETEKCJA stworzonej z myślą o specjalistach w zakresie detekcji, sygnalizacji, wentylacji, systemów do oraz monitoringu, kontroli i dostępu zbliża się wielkimi krokami. Jak ważne i warte uwagi jest to wydarzenie pokazała jej pierwsza edycja na jesieni 2017 r. gromadząc w jednym czasie i miejscu 234 specjalistów z branży.

Targi ELEKTROTECHNIKA skierowane są do producentów i użytkowników sprzętu niskiego, średniego i wysokiego napięcia oraz systemów alarmowych i rozwiązań umożliwiających instalację przewodów elektrycznych w nowoczesnych budynkach.

Konieczność należytej ochrony instalacji zagrożonych wybuchem wynika bezpośrednio z dyrektywy ATEX 137 oraz odpowiednich rozporządzeń wprowadzających je na terenie Polski. W praktyce działania w tym zakresie realizowane są na podstawie wyznaczonych norm PN-EN i EN oraz wytycznych (dopuszczenia / ograniczenia) wskazanych w certyfikatach ATEX dla indywidualnych rozwiązań.