Produkty przeznaczone na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać zasadnicze wymagania wszystkich odnoszących się do nich dyrektyw Nowego oraz Globalnego Podejścia (w tym dyrektywy ATEX 95). Za identyfikację dyrektyw odnoszących się do danego produktu, odpowiedzialny jest producent (lub upoważniony przez producenta przedstawiciel).

Sześciokrotne zmniejszenie zużycia energii, wydłużenie okresu międzyremontowego oraz skrócenie czasu niezbędnego na cykl filtracji – to tylko niektóre z efektów modernizacji instalacji pompowej szlamu w należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Kopalni Węgla Kamiennego Pniówek.