Dzięki wirtualnym modelom maszyn górniczych można kontrolować prace pod ziemią i zapobiegać wypadkom w kopalniach. Duża część sprzętu używanego do …