Ministerstwo Finansów pracuje nad systemem monitorowania drogowego przewozu towarów (tzw. pakiet przewozowy ). W spółce LOTOS Paliwa taki system działa już od blisko 4 lat. W maju tego roku został on rozbudowany o unikalny w skali całej branży paliwowej system wideomonitoringu.