PGNiG chce współpracować z samorządami przy budowie lokalnych sieci gazowych w oparciu o stacje regazyfikacyjne, do których docierać będzie skroplony …

Programowanie powinno się stać trzecim językiem, traktowanym na równi z językiem ojczystym i językiem obcym – podkreślają eksperci Funtronic. Od …

Na uniwersytetach całego świata powstają technologie, które są następnie wdrażane przez przemysł. Dzięki intensywnemu wykorzystaniu wiedzy mamy do czynienia z …