Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej wprowadziła usługi sąsiedzkie jako nową formę usług opiekuńczych. To wsparcie seniorów lub osób niesamodzielnych w …

Prawie 80 proc. polskich firm ma świadomość, że działania związane z ochroną środowiska będą zyskiwały na znaczeniu w ciągu kolejnych …

Cyfryzacja polskich szkół i zmiana modelu nauczania wymaga nie tylko podłączania placówek do szybkiego internetu czy doposażania ich w laptopy, …