Avatar

PAP

W testamencie Anny Juany jest więcej żalu do męża, niż rozporządzeń majątkowych. Z kolei żona zamordowanego Indianina szuka u władz …

Naukowcy prowadzący badania podstawowe mogą się ubiegać o finansowanie w ramach konkursów OPUS i PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki. Ruszył nabór …

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie organizuje konkurs na hasło, które towarzyszyć będzie obchodom stulecia uczelni. Główna nagroda w konkursie to 3 …

Niewystarczające możliwości lokalowe, niejasne źródło pozyskania środków finansowych na prowadzenie działalności dydaktycznej i ryzyko pogorszenia relacji instytutów PAN z uniwersytetami …