Finanse, Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Nauka w Polsce

Szczecin / Blisko 700 tys. euro na projekty naukowe Akademii Morskiej

Fot. Flickr, Ania Mendrek

Szczecińska Akademia Morska otrzyma ok. 700 tys. euro z funduszy unijnych na dwa projekty naukowe, które pozwolą m.in. poprawić środowisko naturalne Bałtyku i rozwijać technologie LNG. Pieniądze mają pochodzić z programu Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

Głównym celem projektu „Go LNG” jest zlikwidowanie przeszkód, które blokują rozwój technologii LNG na Bałtyku – powiedziała rzeczniczka uczelni Bogna Bartkiewicz. To przede wszystkim wysoka cena i słaba dostępność płynnego paliwa – dodała.

„Rozwijanie popytu i dostępności w głównej mierze zależy od liczby użytkowników końcowych. Realizatorzy projektu koncentrować się będą na promocji rozwiązań LNG i jednocześnie poszukiwaniach nowych ich odbiorców. Rosnąca liczba użytkowników, czyli statków zasilanych takim paliwem, wpłynie również na jednostkową cenę paliwa, ponieważ nowi użytkownicy wezmą na siebie część kosztów inwestycji” – podkreśliła.

Braki w infrastrukturze zaopatrującej w LNG powodują, że popyt na to paliwo jest niewielki+, co z kolei wpływa na cenę LNG. Jest ona dość wysoka, ponieważ koszty inwestycji instalacji bunkrujących przerzucane są na niewielką liczbę użytkowników końcowych. Koszty te mogą stanowić do 50 proc. ceny tego paliwa – oceniła rzeczniczka.

Obecnie na świecie pływa 50 statków zasilanych LNG, a kolejne 55 jest zakontraktowanych. Zakładany jest wzrost tej liczby do 100 statków w 2018 r. i do jednego tysiąca 1000 w 2020 r. Plany te mogą ulec zmianie z powodu spadku cen ropy naftowej, który powoduje zmniejszenie atrakcyjności paliwa LNG.

Koszt budowy statków zasilanych LNG ze względu na zaawansowane technologie jest od 20 proc. do 25 proc. wyższy niż dla porównywalnych jednostek zasilanych przy pomocy paliw tradycyjnych.

W projekcie weźmie udział 14 partnerów z Litwy, Niemiec, Szwecji, Dani, Polski oraz z Norwegii. Budżet projektu wynosi 2,7 mln euro, z czego 320 tys. euro przypada na Akademię Morską w Szczecinie. Praca nad projektem ma potrwać do 2019 r.

Szczecińska uczelnia zajmie się też projektem związanym z mierzeniem i oceną wpływu emisji siarki na środowisko w regionie Bałtyku. Wyniki mają dostarczyć nowych informacji na temat sposobu poprawy stanu powietrza w jak najbardziej opłacalny i ekonomiczny sposób. Związane jest to z wprowadzoną przez UE tzw. dyrektywą siarkową, która zakłada zmniejszenie emisji siarki na obszarze tego akwenu.

W skład międzynarodowego konsorcjum projektu, oprócz AM, wchodzą uczelnie i jednostki badawcze m.in. z Finlandii oraz Szwecji. Wartość dofinansowania na realizację projektu przez AM w Szczecinie wynosi prawie 350 tys. euro. Realizacja rozpoczęła się w styczniu i potrwa do końca 2018 r.

Oba projekty zakwalifikowały się do pierwszego naboru programu Baltic Sea Region 2014-2020. Startowało w nim 78 projektów, z czego do realizacji wytypowano 35. Na wybrane projekty alokowano 91 mln euro, czyli ok. 38 proc. całego budżetu programu.

Baltic Sea Region 2014-2020 jest jednym z kilkunastu programów realizowanych w Polsce w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program swym zasięgiem obejmuje państwa wokół Bałtyku. W projektach mogą brać udział zarówno kraje UE: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec, jak i wybrane regiony z krajów stowarzyszonych z programem spoza UE: Norwegia, Białoruś i Rosja.

W latach 2014-2020 wspierane będą projekty dotyczące współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu.