Nauka i technologie, Nauka w Polsce

ALK w Warszawie i WSB w Dąbrowie Górniczej współpracują

Fot. Flickr, Yasmin Falahat

Wspólne wydarzenia naukowe, integracja samorządów studenckich, rozwój pracowników akademickich, a przede wszystkim współpraca w podnoszeniu jakości kształcenia to działania, które wspólnie podejmą Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Akademia Leona Koźmińskiego.

Uczelnie podpisały porozumienie, w ramach którego będą działać na rzecz spójnej realizacji polityki edukacyjnej.

„Chcemy, aby podjęte działania miały realny wpływ na całe środowisko akademickie. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej jest pierwszą niepubliczną uczelnią wyższą, która otrzymała wyróżniającą ocenę instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Traktujemy tę zaszczytną notę, nie tylko w kategoriach sukcesu, ale zobowiązania do aktywności na rzecz działalności projakościowej” – mówi rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

„Porozumienia o współpracy, jakie zawiera Akademia Leona Koźmińskiego z polskimi, ale też zagranicznymi uczelniami mają na celu konsolidację środowiska naukowego wokół dbałości o najwyższe standardy kształcenia. Na razie jesteśmy jedyną polska uczelnią, która posiada trzy najważniejsze międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS, AMBA, ale chętnie dzielimy się doświadczeniem i dążymy do tego, by najlepsze polskie uczelnie również poszły tą drogą” – mówi rektor Akademii Leona Koźmińskiego prof. Witold Bielecki.

Obie uczelnie w partnerstwie z Akademią Obrony Narodowej w grudniu 2015 roku wygrały konkurs Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie projektu pt. „Antyplagiatowe Narzędzia to Podstawa” (ANTP). Jego wartość to 1,4 mln zł. Zarówno WSB jak i ALK zaangażowały się w działania na rzecz propagowania idei ustawicznego kształcenia i wysokiej jakości innowacyjnych kursów i szkoleń e-learnigowych. Uczelnie wspólnie z Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych oraz Zachodniopomorską Szkołą Biznesu w Szczecinie utworzyły konsorcjum, które rozwija swoją aktywność w tych obszarach.

Wspólne działania widoczne są także w ramach Akademickiego Forum Jakości zainicjowanego przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Cykliczne wydarzenie gromadzi przedstawicieli jednostek akredytujących, reprezentantów świata nauki i biznesu z terenu całego kraju. To okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie jakości kształcenia i dostosowania oferty uczelni wyższych do potrzeb pracodawców. Akademia Leona Koźmińskiego aktywnie włączyła się w inicjatywę, dzieląc się rozwiązaniami szczególnie w zakresie certyfikacji międzynarodowych.

Uczelnie planują teraz wspólną organizację konferencji naukowych, a także działania na rzecz integracji studentów i pracowników akademickich.