Nauka i technologie, Nauka w Polsce

Resort nauki czeka na kandydatury wybitnych naukowców

Fot. Flickr, U.S. Army RDECOM

Kandydatury wybitnych naukowców można zgłaszać do prestiżowej nagrody ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne. Nagrody wręczane będą w trzech kategoriach: badań podstawowych; na rzecz rozwoju społeczeństwa i na rzecz gospodarki. Zgłoszenia można nadsyłać do 31 marca 2016 r.

„Laureatami nagrody zostaną badacze, których dokonania budzą powszechne uznanie w środowisku – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyróżnienie może mieć charakter zespołowy lub indywidualny. Wnioski rozpatrywane będą w trzech kategoriach: badania podstawowe, badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz gospodarki” – informuje resort nauki na swojej stronie internetowej.

Każda z nagród przyznawana będzie według innych kryteriów. Naukowcy prowadzący badania podstawowe oceniani będą za oryginalność swoich osiągnięć i ich znaczenie dla rozwoju nauki. W przypadku kategorii badań na rzecz społeczeństwa i gospodarki pod uwagę będzie brana również – oprócz znaczenia dla konkretnych dyscyplin – użyteczność danej pracy.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. rady jednostek naukowych i komitety Polskiej Akademii Nauk. Laureatem może zostać osoba z obywatelstwem polskim, która pracowała w kraju lub za granicą oraz cudzoziemcy, którzy dokonali swoich odkryć podczas pracy w Polsce.

Dokumentacja musi zawierać opis przebiegu kariery naukowej kandydata, wykaz najważniejszych publikacji i zgodę na udział w konkursie. Niezbędnym elementem jest również opinia wnioskodawcy na temat osiągnięć zgłaszanej osoby w skali krajowej i międzynarodowej.

Każde zgłoszenie musi zawierać dodatkowo trzy rekomendacje sporządzone przez osoby ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem naukowym profesora, które reprezentują tę samą lub pokrewną dziedzinę, co kandydat do nagrody.

Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej.