Nauka i technologie, Nauka w Polsce

Gowin przyjął rezygnację dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Fot. Flickr, Wonderlane

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin przyjął w środę dymisję prof. Krzysztofa Jana Kurzydłowskiego ze stanowiska dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kurzydłowski na czele rządowej agencji stał od 2011 r.

Rezygnację prof. Kurzydłowskiego przyjął Jarosław Gowin w środę podczas spotkania Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Minister podziękował Kurzydłowskiemu za dotychczasowy wkład w rozwój polskiej nauki oraz zaangażowanie na rzecz rozwoju dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Prof. Kurzydłowski był dyrektorem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju od 1 stycznia 2011 r. Ani Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ani NCBR nie odniosło się do powodów rezygnacji Kurzydłowskiego.

„Nowy dyrektor będzie wyłoniony w drodze konkursu, o którego ogłoszeniu poinformujemy bezzwłocznie” – poinformowali przedstawiciele biura prasowego resortu nauki w przesłanym PAP komunikacie.

Do czasu powołania nowego dyrektora, obowiązki dyrektora NCBR minister powierzył dotychczasowemu zastępcy dyrektora NCBR, prof. Jerzemu Kątckiemu.

Jak zakłada ustawa o NCBR, kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu przeprowadzonego przez ministra. Na stanowisko dyrektora może kandydować osoba, co najmniej z tytułem doktora, która nigdy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Kandydat powinien też mieć na koncie co najmniej 5 lat doświadczenia w kierowaniu zespołami pracowniczymi oraz w sektorze badawczo-rozwojowym, gospodarczym lub finansowym.

Kadencja dyrektora trwa 4 lata. Dyrektor nie może być powołany na więcej niż dwie kadencje.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski (ur. 1954 r.) jest związany z Politechniką Warszawską. W swojej karierze pełnił m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych (1999-2005) oraz podsekretarza stanu: w Ministerstwie Edukacji i Nauki (2005-2006), a potem w MNiSW (2006-2007).

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Powołane zostało latem 2007 roku, jako jednostka realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. W momencie powstania było pierwszą jednostką tego typu, stworzoną, jako platforma dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.