Nauka i technologie, Nauka w Polsce

Prof. Krzysztof Skóra patronem Stacji Morskiej Uniwersytetu Gdańskiego w Helu

Fot. erwinbauer, pixabay.com

Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego będzie nosiła imię prof. Krzysztofa Skóry – twórcy i wieloletniego dyrektora placówki w Helu. W czwartek decyzję o nadaniu patronatu podjął senat Uniwersytetu Gdańskiego.

Zmarły w lutym br. prof. Krzysztof Skóra całe życie zawodowe związał ze Stacją Morską w Helu.

„W latach 1977-1992 przekształcił zrujnowany budynek dawnej wędzarni przedsiębiorstwa połowowego w nowoczesną i prężnie działającą placówkę. Na przestrzeni lat powstawały w niej laboratoria, baza noclegowa i fokarium – wizytówka Stacji, miejsce odwiedzane rocznie przez około pół miliona osób. Stacja jest jedyną tego typu placówką w Polsce i stała się rozpoznawalna również zagranicą” – informuje biuro prasowe Uniwersytetu Gdańskiego w przesłanym komunikacie.

Problematyka badawcza zespołu Stacji Morskiej koncentruje się głównie na biologii bałtyckich ssaków morskich, biologii i ekologii ryb strefy przybrzeżnej Bałtyku, ochronie rzadkich gatunków i biotopów Bałtyku oraz biologii i ekologii ryb antarktycznych. Prowadzone są w niej także zajęcia dydaktyczne służące polskim i zagranicznym szkołom wyższym. Realizowany jest też projekt Edu Eco Hel, który ma być ośrodkiem kształcenia studentów oraz popularyzacji najnowszych osiągnięć badań morskich, wiedzy o morzu oraz idei zrównoważonego rozwoju. Stacja jest rozbudowywana w ramach projektu „Błękitna Wioska”, który ma umożliwić stworzenie w Helu odpowiedniej infrastruktury dla prowadzenia szerszej działalności dydaktyczno-naukowej.

Profesor Krzysztof Skóra (ur. 1950 r. w Gdyni) swoją edukację i drogę zawodową od początku związał z Uniwersytetem Gdańskim. Na uczelni uzyskał wszystkie stopnie i tytuły naukowe: tytuł magistra biologii z zakresu oceanografii biologicznej (1973 r.), stopień doktora nauk przyrodniczych w zakresie oceanologii (1985 r.), stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi w zakresie oceanologii (2004 r.), a w roku 2014 prezydent RP nadał mu tytuł profesora w dziedzinie nauk o Ziemi.

Jego zawodową karierę zainicjowało zatrudnienie na stanowisku asystenta naukowo-technicznego w Instytucie Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni w 1973 roku. W tym instytucie przeszedł wszystkie etapy kariery naukowej do stanowiska profesora zwyczajnego włącznie. W roku 1977 objął funkcję organizatora i kierownika placówki terenowej Instytutu Oceanografii – Morskiego Laboratorium Terenowego w Helu, którą – wraz z zespołem – przekształcił później w Stację Morską. Jej oficjalne otwarcie nastąpiło w 1992 roku.

Prof. Skóra był autorem lub współautorem około 100 publikacji naukowych, członkiem wielu stowarzyszeń, rad i komitetów naukowych m.in. Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Współpracował z wieloma instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Zaangażowany był również w popularyzację wiedzy z zakresu ochrony środowiska morskiego. Za swoją działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną otrzymał blisko 30 nagród, w tym prestiżową Szwedzką Nagrodę Bałtyku (tzw. Bałtycki Nobel) – Swedish Baltic Sea Water Award.