Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze

„Polskie Perspektywy” tym razem w Oxfordzie

Fot. pixabay.com

Science. Polish Perspectives – konferencja popularnonaukowa dla młodych, polskich badaczy pracujących poza Polską – w 2016 roku odbędzie się w Oxfordzie. Osoby, które chcą wziąć udział w wydarzeniu już mogą aplikować. To już piąte takie spotkanie polskich naukowców.

Konferencja Science. Polish Perspectives (SPP) jest adresowana do naukowców, doktorantów i studentów z Polski, prowadzących swoje badania na uniwersytetach i w instytutach poza jej granicami. Od 2012 roku jest organizowana w brytyjskim Oxfordzie lub Cambridge. Jak wyjaśniają organizatorzy wydarzenia, to idea, społeczność i platforma, której celem jest szeroko pojęta popularyzacja nauki, wymiana myśli i umocnienie współpracy między polskimi naukowcami, pracującymi w różnych krajach.

W 2016 roku konferencja odbędzie się w Oxfordzie 18 i 19 listopada. Będzie to już piąte tego typu spotkanie młodych polskich naukowców uczących się i pracujących poza krajem. W ciągu dwóch dni na uczestników czekają naukowe wystąpienia, warsztaty dotyczące najróżniejszych dyscyplin wiedzy.

Osoby, które podczas konferencji chciałyby przedstawić własne badania w formie plakatu czy prezentacji na scenie mogą zarejestrować się do 5 września. Ci, którzy chcą wziąć udział w konferencji, obserwując wystąpienia innych, mają nieco więcej czasu. Dla nich termin upływa 10 września. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem strony: http://www.polishperspectives.org/register/

Dotychczas większość uczestników konferencji stanowili młodzi naukowcy oraz studenci z najlepszych uniwersytetów w Wielkiej Brytanii: Cambridge, Oksfordu, University College London, Imperial College London, London School of Economics. Wydarzenie umożliwia im spotkanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Językiem konferencji jest angielski, dlatego mogą w niej brać udział również osoby niemówiące po polsku.

Udział w konferencji jest płatny. Wszelkie informacje są dostępne na stronie internetowej wydarzenia.