W swojej pracy organizacje niosące pomoc humanitarną mocno opierają się na nowych technologiach. Do niesienia pomocy wykorzystywane są między innymi …

Polska gospodarka przoduje w Europie pod względem tempa rozwoju. Z dynamiką PKB na poziomie 5,1 proc. w IV kwartale jest …

Nieco ponad 3,5 tys. firm przeprowadziło obowiązkowy audyt energetyczny – wynika z danych URE. Według unijnych przepisów zobowiązane do tego …

Idea Przemysłu 4.0 na dobre zagościła w polskim i światowym przemyśle. Dla mieszkańców Polski i Europy Środkowo-Wschodniej najlepszym przykładem zachodzących w branży przemysłowej zmian, jest blok targów ITM Polska, Subcontracting, Focast, 3D Solutions i Modernlog, podczas których ludzie, rzeczy i maszyny, jawią się niczym jeden, kooperujący byt.

Ecol Sp. z o.o. zaprasza na XVII Konferencję Naukowo-Techniczną pn. „UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ” 21-23 maja 2018 r. Wisła.