Nauka i technologie, Nauka w Polsce, Opinie i komentarze, Technologie

Trwają konsultacje założeń Polskiej Strategii Kosmicznej

Fot. pixabay.com

Jeszcze przez tydzień, do 21 października, Ministerstwo Rozwoju czeka na uwagi od zainteresowanych podmiotów dotyczące założeń Polskiej Strategii Kosmicznej.

Co najmniej 3-procentowy udział polskiego przemysłu kosmicznego w obrotach tej branży w Europie w 2030 roku czy aktywniejszy udział w projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej – to niektóre z założeń Polskiej Strategii Kosmicznej, zaprezentowanej w połowie ubiegłego miesiąca przez Ministerstwo Rozwoju.

Aktualnie trwają konsultacje społeczne projektu kosmicznej strategii Polski, rząd czeka na uwagi od zainteresowanych podmiotów. Można je nadsyłać pocztą tradycyjną lub e-mailową do Ministerstwa Rozwoju w terminie do 21 października 2016 r.

Pełen dokument z założeniami Polskiej Strategii Kosmicznej dostępny jest na witrynie internetowej Ministerstwa Rozwoju pod adresem https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/polska-strategia-kosmiczna-zalozenia/.

W Europie obroty sektora kosmicznego wynoszą 8,3 miliarda euro w skali roku (dane z 2014 r., według Europejskiej Agencji Kosmicznej), z kolei na świecie rynek ten jest wart około 330 miliardów dolarów rocznie. Nasz kraj jest od 2012 roku członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), a zainteresowanych udziałem w przetargach ESA jest już 300 polskich podmiotów. Od dwóch lat funkcjonuje także Polska Agencja Kosmiczna.

Polska Strategia Kosmiczna ma być elementem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Jak czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju: „Podstawowym założeniem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest stworzenie nowego modelu rozwoju polskiej gospodarki, opartego w większym stopniu na wiedzy, innowacjach i postępie technologicznym niż na niskich kosztach produkcji. Jedną z branż, która obecnie ma w Polsce charakter niszowy, ale która może przyczynić się do osiągnięcia tego celu, jest sektor kosmiczny”.