Gospodarka i biznes, Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł, Utrzymanie ruchu

6-milionowa tona chlorku winylu wyprodukowana!

Fot. www.anwil.pl

27 stycznia 2017 roku zapisze się w historii ANWILU jako dzień, w którym przedsiębiorstwo wyprodukowało 6-milionową tonę chlorku winylu. Od momentu modernizacji wytwórni tego surowca w 2001 roku włocławska spółka z Grupy ORLEN potrzebuje średnio 4 lat na wytworzenie kolejnych okrągłych tonaży monomeru służącego do otrzymywania związku wielocząsteczkowego, jakim jest polichlorek winylu, którego ANWIL jest jedynym producentem w Polsce.

Historia wydziału chlorku winylu rozpoczyna się 4 sierpnia 1975 roku wraz z podjęciem przez ówczesne władze decyzji o realizacji  jednej z największych inwestycji końca lat siedemdziesiątych, a więc budowy kompleksu polichlorku winylu. Wytwórnia chlorku winylu, której zdolność produkcyjną określono na 205 tys. ton rocznie, została zaprojektowana w oparciu o licencję amerykańskiej firmy PPG, zaś jej głównym projektantem była angielska firma Davy Powergas. Uruchomienie instalacji nastąpiło 27 kwietnia 1984 roku. Pierwszy milion monomeru został wyprodukowany w listopadzie 1994 roku.

29 stycznia 1999 roku ANWIL podpisał kontrakt z amerykańską firmą Raytheon Engineers and Constructors (w oparciu o licencję amerykańskiej firmy GEON, obecnie OXYVINYLS) na rozbudowę i modernizację wytwórni chlorku winylu z zastosowaniem najlepszych dostępnych technologii (BAT). Celem projektu było zwiększenie jej zdolności produkcyjnych do poziomu 300 tys. ton rocznie przy jednoczesnym podniesieniu stopnia bezpieczeństwa procesowego i jakości produktu, zmniejszeniu zużycia surowców oraz  energii, a także ograniczeniu wpływy na środowisko naturalne.

21 lipca 2001 roku w zmodernizowanej wytwórni chlorku winylu rozpoczął się rozruch technologiczny, po czym w dniach od 9 do 13 grudnia odbył się test demonstracyjny, po zakończeniu którego instalację oddano do eksploatacji.

Zwiększenie efektywności produkcyjnej, stałe podnoszenie dostępności operacyjnej oraz zaangażowanie pracowników instalacji umożliwia spółce wytwarzanie kolejnych ton produktu w cyklu 48 miesięcznym. 3-milionowa tona została wyprodukowana w 2005, 4-milionowa w 2009, a 5-milionowa w 2013 roku.

Warto pamiętać, że także w ubiegłym roku ANWIL miał powody do zadowolenia w obszarze produkcji tworzyw sztucznych. Na przełomie 2015 i 2016 roku przedsiębiorstwo wyprodukowało 6-milionową tonę PCW, co było miłym akcentem na rozpoczęcie roku, w którym włocławska firma obchodziła 50-lecie swojego istnienia.

Źródło: www.anwil.pl