Finanse, Gospodarka i biznes, Nauka i technologie, Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł

Ponad 72 mln zł na innowacje w chemii

Fot. pixabay.com

Stworzenie bezodpadowej technologii wytwarzania produktów powstających w wyniku przetworzenia biomasy czy produkcja biopreparatów nowej generacji na bazie unikalnych szczepów mikroorganizmów – to niektóre z projektów, które otrzymały dofinansowanie od NCBR w ramach II konkursu programu sektorowego INNOCHEM.

„Sektor chemiczny ma ogromny wpływ na niemal wszystkie aspekty naszego życia” – mówi cytowany w przesłanym PAP komunikacie prasowym wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. – „Domy, w których mieszkamy, pojazdy, których używamy, czy nawet produkty spożywcze, które na co dzień konsumujemy bazują na produktach chemicznych. Ich jakość i sposób wytwarzania mają zatem znaczenie dla jakości życia każdego z nas”.

„W konkursie INNOCHEM inwestujemy ponad 72 mln zł w nowatorskie projekty, by motorem dalszego rozwoju polskiej chemii były stworzone przez polskich przedsiębiorców i naukowców innowacyjne produkty i technologie” – dodaje Dardziński.

INNOCHEM jest jednym z pierwszych programów sektorowych uruchomionych przez NCBR. Powstał w oparciu o studium wykonalności złożone przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Założeniem programu jest wspieranie innowacyjnych projektów związanych z pozyskiwaniem surowca, wytwarzaniem produktów podstawowych oraz specjalistycznych, nowymi technologiami i tzw. obszarami horyzontalnymi – czyli optymalizacją prowadzonych procesów i niskoemisyjnymi technologiami wytwórczymi.

„W ramach programu INNOCHEM współfinansujemy prace badawczo-rozwojowe, których efektem będą lepsze technologie i produkty stosowane i sprzedawane przez polskie przedsiębiorstwa sektora chemicznego” – mówi zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Aleksander Nawrat. – „Zważywszy, że ta branża przetwarza surowce na produkty mające zastosowanie niemal we wszystkich pozostałych sektorach, ich lepsza jakość przyczyni się do powstania lub udoskonalenia setek innych produktów, z których korzystają zarówno firmy, jak i odbiorcy indywidualni”

Budżet II konkursu INNOCHEM wynosił 180 mln zł. Złożonych zostało 40 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 188 mln zł. Po ocenie merytorycznej dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 72 mln otrzymało 17 projektów. Najwyżej oceniony został projekt „Biotransformacja i rafinacja kaskadowa śruty roślin oleistych w celu uzyskania surfaktantów, polimerów oraz komponentów paszowych”, zgłoszony przez firmę Boruta-Zachem Biochemia Sp. z o.o. – jedno z czterech przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które uzyskały dofinansowanie w konkursie.

Szczegółowe informacje o wynikach II konkursu INNOCHEM dostępne są na stronie NCBR: http://www.ncbr.gov.pl