Bezpieczeństwo produkcji, Technika i przemysł, Utrzymanie ruchu, Wydarzenia branżowe

„Profesjonalni i bezpieczni w pracy”, czyli Targi S4S (Solution for Safety) – zmiana terminu!

Fot. Fotolia
Fot. Fotolia

Mając na uwadze wysoki poziom organizowanych imprez wystawienniczych informujemy, że Zarząd Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa wspólnie z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służb BHP podjął decyzję o przesunięciu na przyszły rok Targów S4S mających odbyć się dniach 16 i 17 listopada 2017 r.

Miejsce targów zostało niezmienione, a impreza odbędzie się w dniach 13 i 14 listopada 2018 roku na terenie Centrum EXPO XXI w Warszawie przy ulicy Prądzyńskiego 12/14. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i jednocześnie zapewniamy, że jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań o to, aby przyszłoroczna impreza była niezapomnianym wydarzeniem i platformą wymiany doświadczeń zarówno dla wystawców jak również dla zwiedzających.

Wydarzenie to jest skierowane do osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy oraz bezpieczeństwo pożarowe w firmach, przedsiębiorstwach i zakładach pracy.

W imprezie wezmą udział pracodawcy, osoby zarządzające firmami (dyrektorzy), pracownicy służby BHP, specjaliści ds. ochrony przeciwpożarowej, producenci sprzętu i środków ochrony osobistej oraz firmy oferujące pełną obsługę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do udziału w imprezie zostały zaproszone podmioty, które działają na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków i terenów w celu przedstawienia swoich wyrobów i osiągnięć w tym zakresie.

W ramach targów przewiduje się:

  • prezentacje najnowszych rozwiązań z zakresu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków, jak również zabezpieczeń i organizacji stanowisk pracy,
  • praktyczne szkolenie i pokaz zabezpieczenia prac na wysokości, wykład przedstawiciela Centralnego Instytutu Ochrony Pracy-Państwowego Instytutu badawczego/CIOP-PIB/  „Dobór środków ochrony indywidualnej do zagrożeń występujących na stanowisku pracy”,
  • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej w zakładach pracy,
  • wykład na temat prowadzenia postępowania powypadkowego,
  • konsultacje rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • Konsultacje rzeczoznawcy ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Targi  S4S stanowić będą idealną platformę do spotkań biznesowych, nawiązania nowych kontaktów handlowych, prezentacji nowych rozwiązań, wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy m.in. poprzez udział w dyskusyjnych, pokazach czy szkoleniach oraz dają możliwość promocji i upowszechniania informacji oraz prezentacji oferty producentów.

Więcej informacji można uzyskać na stronie http://targis4s.pl/