W organizowanym przez GRUPĘ WOLFF listopadowym czwartku z bezpieczeństwem udział wzięło m.in. dwóch przedstawicieli firmy wytwarzającej produktu na bazie aluminium – jednej z najniebezpieczniejszych substancji z punktu widzenia ochrony przeciwwybuchowej i przeciwpożarowej.

Dziennikarze w Polsce chętnie wykorzystują Twittera jako źródło informacji – wynika z badania „Komunikacja w 140 znakach”. Obserwują w tym …

Pogodzenie upraw z ochroną środowiska i różnorodności biologicznej to dla rolników duże wyzwanie. Od stanu środowiska naturalnego zależy w dużej …