Bezpieczeństwo produkcji, Gospodarka i biznes, Opinie i komentarze, Opinie i komentarze, Pary i gazy, Rozwiązania dla przemysłu, Substancje ciekłe, Surowce, Technika i przemysł, Utrzymanie ruchu, Wydarzenia branżowe

V KONGRES POLSKA CHEMIA

13 i 14 czerwca 2018 w Wieliczce odbędzie się kolejna edycja najważniejszego wydarzenia w polskim sektorze chemicznym – V Kongres Polska Chemia. Przez dwa dni ponad 400 uczestników będzie dyskutować o przyszłości branży, wymieniać doświadczenia i szukać optymalnych rozwiązań dla całego środowiska.

Polska chemia to jedna z kluczowych gałęzi naszej gospodarki. Przemysł chemiczny zatrudnia ponad 300 tysięcy osób, a każde nowe miejsce pracy w tym sektorze generuje osiem nowych miejsc pracy w innych branżach. Według szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość produkcji sprzedanej sektora chemicznego w Polsce za 2017 rok wyniosła 230,8 mld złotych.

„Chemia jest tak integralnym elementem naszego życia, że na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak istotną rolę odgrywa i ile branż nie mogłoby się bez niej obejść. Budownictwo, przemysł spożywczy czy medycyna to tylko nieliczne przykłady” – mówi Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasz Zieliński. Zaznacza, że coraz częściej sektor chemiczny postrzegany jest jako branża dbająca o środowisko, promująca innowacyjność, tworząca miejsca pracy, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialna społecznie. ”Polski przemysł chemiczny rozwinął się w takim stopniu, że dzisiaj możemy mówić o nim jako o liderze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – podkreśla prezes Zieliński.

V Kongres Polska Chemia będzie podzielony na osiem obszernych bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia najważniejsze dla przyszłości sektora takie jak: globalne trendy w gospodarce, bezpieczeństwo, inteligentny przemysł, czy digitalizacja i big data.

Uczestnicy debat szukać będą odpowiedzi na kluczowe pytania z zakresu odpowiedzialnego rozwoju, dyskutować o problemach, jakie niosą ze sobą fuzje i przejęcia, oraz o szansach i zagrożeniach gospodarki obiegu zamkniętego.

Wśród tegorocznych panelistów będą przedstawiciele najważniejszych światowych i krajowych firm, z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu oraz przedstawiciele rządu i administracji państwowej, parlamentarzyści, naukowcy, eksperci.

Więcej informacji na stronie www.kongrespolskachemia.pl

PROGRAM  V KONGRESU POLSKA CHEMIA

HOTEL LENART, WIELICZKA, 13-14 CZERWCA 2018

DZIEŃ I. 13.06.2018 (środa)                                                                                                                                        

9.00 – 10.00 Rejestracja oraz kawa powitalna

10.00 – 10.25 UROCZYSTE OTWARCIE V KONGRESU POLSKA CHEMIA

10.25 – 12.15 GLOBALNE TRENDY. GOSPODARKA 4.0.

I DEBATA STRATEGICZNA: Globalne trendy a przyszłość przemysłu chemicznego

Cz. 1. Współczesne wyzwania i szanse rozwoju przemysłu chemicznego

Cz. 2. Strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0

Światowe kierunki rozwoju gospodarki i ich wpływ na krajową branżę chemiczną. Jak Polska odnajduje się w czwartej rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami? Digitalizacja, zaawansowane technologie czy bezpieczeństwo – które z globalnych trendów są największym wyzwaniem dla sektora?

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 14.00 FUZJE I PRZEJĘCIA

Prezentacja: DOW DuPont – Fuzja gigantów

Debata I: Finansowanie fuzji i przejęć jako narzędzie w rozwoju sektora chemicznego

Fuzje i przejęcia – czy to najszybsza droga rozwoju dla sektora? Jak polskie firmy radzą sobie z tym trendem i jego konsekwencjami? Bezpieczne rozwiązania finansowe jako jeden z kluczowych elementów sukcesu.

14.00 – 17.00 INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Debata II: Autonomiczne utrzymanie ruchu – budowanie mostów pomiędzy produkcją a służbą utrzymania ruchu

II DEBATA STRATEGICZNA: Inteligentny Przemysł – Inteligentna Chemia

Prezentacja: Jak sprostać BAT’om dla chemii w dobie inteligentnego przemysłu

Prezentacja: Wyzwania stojące przed eksporterami Polskiej Chemii

Pełna automatyzacja procesów produkcji – czy człowiek jest już zbędnym elementem w procesie produkcji? Jakie szanse dla przemysłu chemicznego niesie codzienne wykorzystywanie rozwiązań przemysłu 4.0.

14.30 – 15.30 Lunch

17.00 – 17.20 PODSUMOWANIE

19.00 – 00.00 UROCZYSTA KOLACJAKopalnia Soli Wieliczka

19.00 Drink powitalny*

20.00 Uroczysta kolacja – Komora „Warszawa”, 125 metrów pod powierzchnią ziemi.

*Ze względu na ograniczenia techniczne, związane z transportem Uczestników do Komory Warszawa (125 m pod ziemią), prosimy o punktualne przybycie do Kopalni

DZIEŃ II. 14.06.2018 (czwartek)

9.30 – 10.00 Kawa powitalna

10.00 – 11.30 BEZPIECZEŃSTWO KRAJOWEJ GOSPODARKI A BEZPIECZEŃSTWO SEKTORA

III DEBATA STRATEGICZNA: Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesnym świecie

Cz. 1 Polska Chemia a polityka energetyczna kraju

Cz. 2: Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego

Jak bezpieczeństwo krajowej gospodarki jest związane ze stabilnością polskiej branży chemicznej? Czy polityka energetyczna jest element składowym bezpieczeństwa tylko sektora czy całego kraju?
Czy branża jest zabezpieczona przed cyberatakami?

11.30 – 13.00 ODPOWIEDZIALNY ROZWÓJ PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

Prezentacja: Zrównoważony rozwój w branży chemicznej

Debata III: Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny środowiskowo i społecznie

Równowaga dla przyszłości. Czy Polska Chemia zrealizuje stojące przed nią wyzwania zrównoważonego rozwoju? Jak branża chroni środowisko naturalne i inwestuje w przyszłość? Jakie jest znaczenie działań sektora dla wspierania społeczności lokalnych.

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

13.00 – 13.45 GOZ – NOWE OBLICZE SEKTORA

Debata IV: Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse czy zagrożenia dla branży chemicznej?

Najambitniejszy plan ostatnich dziesięcioleci – gospodarka o obiegu zamkniętym. Czy polski sektor chemiczny jest gotowy na zmiany? Co strategia ds. Tworzyw sztucznych oznacza w praktyce? Jak wykorzystać potencjał krajowych firm do realizacji założeń GOZ?

13.45 – 14.20 DIGITALIZACJA I BIG DATA

Prezentacja: Rewolucja technologiczna w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i IoT. Studium przypadków

Debata V: Chemia 4.0 – szanse i możliwości

Cyfryzacja i digitalizacja są prawdziwą szansą na rozwój sektora czy tylko kolejnym z trendów? Jak skutecznie branża umie wykorzystać najnowsze narzędzia? Co big data może zmienić w polskiej chemii.

14.20 – 14.50 PRZYSZŁOŚĆ SEKTORA – WYGRANA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO?

Debata VI: Zwycięstwo czy trudne wyzwania – co w najbliższych latach czeka sektor chemiczny? Podsumowanie Kongresu.

Jak stojące przed branżą wyzwania przekłuć w sukcesy? Jakie scenariusze czekają polską chemię? Czy sektor poradzi sobie w przełomowym momencie, w którym się znalazł?

14.50 – 15.30 Lunch