Gospodarka i biznes, Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł, Technologie, Wydarzenia branżowe

Express Przemysłowy patronem medialnym Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2018

Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości” to temat przewodni tegorocznej edycji OSG 2018. Zakres tematyczny obejmuje:

⦁ Energetyka
⦁ Ciepło systemowe i polityka antysmogowa
⦁ Elektromobilność
⦁ Gospodarka 4.0: innowacje, inwestycje, rozwój
⦁ Infrastruktura i transport
⦁ Samorząd lokalny
⦁ Bezpieczeństwo narodowe
⦁ Bezpieczeństwo surowcowe i przesyłowe
⦁ Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego
⦁ Inwestycje energetyczne w praktyce i możliwości ich finansowania
⦁ Energetyka rozproszona jako element gospodarki niskoemisyjnej
Podczas Szczytu odbędzie się Gala wręczenia statuetek „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2018” – nagrody przyznawanej osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki. W tym roku „Bursztyn 2018” zostanie wręczony:
⦁ Minister Przedsiębiorczości i Technologii
⦁ Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
⦁ Ministrowi Środowiska
⦁ Sekretarzowi Stanu Ministerstwa Finansów, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej
⦁ Prezydentowi Miasta Siedlce
⦁ Prezesowi Zarządu Banku Ochrony Środowiska
⦁ Prezesowi Zarządu Stadler Polska

W ramach OSG 2018 odbędzie się sesja organizowana przez Ministerstwo Energii oraz NFOŚiGW pt.: „Gospodarka niskoemisyjna w działaniach na rzecz czystego powietrza”.
REJESTRACJA (tylko 2 dni)- UDZIAŁ BEZPŁATNY
PROGRAM Z PRELEGENTAMI

Zapraszamy do udziału! www.osg2018.pl