Bezpieczeństwo produkcji, Opinie i komentarze, Rozwiązania dla przemysłu, Technika i przemysł, Utrzymanie ruchu, Wydarzenia branżowe

Najważniejsze spotkanie sektora energetycznego – już 13 listopada!

Targi Lublin S.A.
Targi Lublin S.A.

XI edycja Targów Energetycznych ENERGETICS rozpocznie się już we wtorek (13 listopada). Trwające trzy dni wydarzenie jest jednym z najważniejszych spotkań sektora energetycznego w Polsce. Partnerem Głównym Targów jest PGE Dystrybucja S.A.

Uroczysta inauguracja odbędzie się 13 listopada (wtorek) o godz. 11.00.

Co na targach?

Targi ENERGETICS koncentrują się na zagadnieniach kluczowych z punktu widzenia branży oraz gospodarki. Jak mówi Robert Głowacki Prezes Zarządu Targów Lublin: „–Targi ENERGETICS Od ponad 10 lat są platformą prezentacji nowości rynkowych, wymiany doświadczeń i dyskusji nad przyszłością polskiej energetyki. W tym roku podkreślamy szczególną rolę innowacji w energetyce oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w tym obszarze, pamiętając jednocześnie, że równie istotne pozostają kwestie związane z energetyką konwencjonalną.”

Dlaczego warto tu być? Przede wszystkim to jedna z niewielu okazji do nawiązania kontaktów z liderami branży energetycznej i elektroenergetycznej.  Ekspozycja Targów ENERGETICS obejmuje ofertę 200 firm m.in. z obszaru: wytwarzania, przesyłu  i rozdziału energii elektrycznej oraz cieplnej, elektrotechniki oraz energetyki przemysłowej, automatyki elektroenergetycznej, a także budownictwa energetycznego, inteligentnych sieci energetycznych,  energii odnawialnej, urządzeń (pojazdów) do transportu czy przemysłowych systemów IT. Targi dają możliwość dokładnej analizy oferty tych podmiotów, z kolei program konferencyjny towarzyszący ekspozycji umożliwia podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce

Podczas Otwartego Forum Dystrybutorów Energii (13 listopada b.r. godz. 12.00 – 14.00) eksperci będą dyskutować o niezawodności dostaw energii elektrycznej w Polsce. Pierwszy panel dyskusyjny dotyczy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień takich jak: niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne, współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych, inwestycje w infrastrukturę, wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii. Drugi panel dyskusyjny jest poświęcony bezpieczeństwu dostaw energii w regionach oraz współpracy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami  (dobre praktyki OSD w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych, OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce). Wstęp na forum jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych!

Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018

W ramach dwudniowego forum międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących się wdrożeniami przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją pokażą, jak przygotować się do wyzwań związanych z tempem zmian technologicznych w produkcji, a także w jaki sposób wykorzystać zmiany organizacyjne do budowy przewag konkurencyjnych. Wydarzenie będzie skoncentrowane na elementach wdrożeniowych oraz praktycznych korzyściach osiąganych przez firmę w procesie rozwoju organizacji produkcji.

Szkolenia, konferencje, seminaria

Części ekspozycyjnej towarzyszą konferencje i szkolenia przygotowane we współpracy z partnerami branżowymi, poświęcone priorytetowym zagadnieniom z punku widzenia branży. ”Elektromobilność – dzisiaj i jutro” to temat szkolenia, podczas którego eksperci opowiedzą o pojazdach, infrastrukturze ładowania, technologiach wodorowych w pojazdach elektrycznych, a także wyzwania pojawiających się w tych obszarach.  W ramach Targów odbędą się również certyfikowane warsztaty pomiarowe pt.: „Badanie Bezpieczeństwa Aparatury Medycznej” (udział płatny wymaga wcześniejszego zgłoszenia) oraz Seminarium Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego poświęcone m.in.: inteligentnej energetyce lokalnej, budynkom pasywnym, zintegrowanemu zarządzaniu gospodarką energetyczną, gospodarce odpadami drzewnymi czy uprawie biomasy. Politechnika Lubelska poprowadzi zaś panel wykładowy pt.: „Innowacyjny próżniowy rozłącznik średniego napięcia w obudowie zamkniętej dedykowany do sieci Smart Grids”. Wśród tematów prelekcji znajdują się także: prawidłowy montaż złącz oraz cięcie i obróbka przewodów w systemach fotowoltaicznych, strefy zagrożenia wybuchem, inteligentne sieci elektroenergetyczne w teorii i praktyce czy prosty dostęp i kontrola projektów i dokumentacji dla budowy, nieruchomości i przetargów.

WSCHODNIE DNI KOOPERACJI

Swoją ofertę zaprezentują tu podwykonawcy, kooperanci i producenci reprezentujący przemysł metalowy, którzy specjalizują się w zakresie obróbki metali, przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcji metalowych wyrobów gotowych oraz usług na zlecenie zakładów produkcyjnych.

Prezentacje kooperacyjne

Pierwszego dnia targów odbędą się aż trzy prezentacje kooperacyjne. O godz. 12.00 – o doświadczeniach  i współpracy kooperacyjnej opowiedzą przedstawiciele Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego. Podczas kolejnego wystąpienia (godz. 12.45) Lubelski Węgiel „BOGDANKA” przybliży słuchaczom możliwości współpracy z krajowym i światowym liderem górniczym. O godz. 13.15 odbędzie się prezentacja firmy RST Roztocze pt.: „Możliwości technologiczne i produkty firmy Roztocze” którą poprowadzi inż. Tomasz Grad.

14 listopada 2018 o godz. 12.00 Manfred Kainz przedstawi możliwości współpracy kooperacyjnej z Klastrem AC Styria. Po prezentacji odbędzie się krótki panel dyskusyjny umożlwiający zadanie prelegentowi szczegółowych pytań.

O godz. 13.00 rozpocznie się  konferencja i prezentacje związane z rozszerzeniem koncepcji Wschodnich Dni Kooperacji  o potencjał współpracy z rynkami wschodnimi. W gronie prelegentów znajdują się:

 • Alexey Ignatiev (doradca gubernatora obwodu kaliningradzkiego ds. spraw rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej), który opowie o atrakcyjności inwestycyjnej obwodu kaliningradzkiego.
 • Yurii A.Khlopin (prezydent Klastera ,,AgroProdPark” Nowosybirsk) z wystąpieniem pt.: „Syberia jej potencjał i możliwości”.
 • Dawid Cecuda (odpowiedzialny w PAIiH za rynki wschodnie) który opowie o zadaniach Państwowej Agencji Inwestycji i Rozwoju w zakresie strategii i tworzenia struktury dyplomacji handlowej.
 • Konferencję zakończą wystąpienia narodowych Kierowników placówek PAIiH.

 

Zasady wstępu
Wstęp na Targi dla przedstawicieli branży jest bezpłatny po rejestracji on-line lub podczas trwania wydarzenia. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie internetowej: www.energetics.targi.lublin.pl oraz www.kooperacja.targi.lublin.pl.

Lubelskie Targi Energetyczne ENERGETICS
Wschodnie Dni Kooperacji

13 listopada 2018                 godz. 9.00 – 17.00
14 listopada 2018                  godz. 9.00 – 17.00
15 listopada 2018                  godz. 9.00 – 15.00

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin,

Szczegóły/ rejestracja: www.energetics.targi.lublin.pl    |  www.kooperacja.targi.lublin.pl

13 listopada 2018 | WTOREK

Sala konferencyjna w hali C

godz. 11.00                        Uroczyste otwarcie XI edycji Targów Energetycznych ENERGETICS oraz III edycji Targów Wschodnie Dni Kooperacji

————————————————————————————————————————–

godz. 12.00 – 14.00        Forum Dystrybutorów Energii „Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce”WSTĘP WOLNY

godz. 12:00                         Otwarcie Forum Dystrybutorów Energii

godz. 12:10                         Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych

Uczestnicy panelu: Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce w oparciu o wskaźniki SAIDI/SAIFI i ewaluacja modelu regulacji jakościowej – Piotr Ordyna, Doradca Zarządu PTPiREE

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

 • niezawodność dostaw a nadzwyczajne warunki atmosferyczne
 • współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych
 • inwestycje w infrastrukturę, ze szczególnym uwzględnieniem Krajowego planu automatyzacji sieci elektroenergetycznej oraz zmiany struktury sieci

z technologii linii napowietrznych na kablowe

 • wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii – aplikacja do prezentacji informacji o awaryjnych wyłączeniach na mapie Polski.

godz. 13:10                         Panel dyskusyjny: bezpieczeństwo dostaw energii w regionach i współpraca Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami

Uczestnicy panelu: Prezesi Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, goście specjalni i zaproszeni eksperci

Referat wprowadzający do panelu: rozwiązania w zakresie planowania rozmieszczenia stacji ładowania pojazdów elektrycznych – Andrzej Danilkiewicz, PGE Dystrybucja S.A.

Zagadnienia poruszane podczas panelu:

 • dobre praktyki Operatorów Systemów Dystrybucyjnych w zakresie przyłączania punktów ładowania samochodów elektrycznych do sieci elektroenergetycznych
 • OZE w sieciach OSD – przyłączenia, dynamika rozwoju, szanse i zagrożenia dla regionów, dla sieci OSD w Polsce

godz. 14.00                         zakończenie Forum Dystrybutorów Energii

 

Sala konferencyjna B1 (parter)

godz. 12.00 – 16.00        Szkolenie „Badanie Bezpieczeństwa Aparatury Medycznej” – szkolenie płatne z certyfikatem SEP COSiW

 • PN-EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne. Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i podstawowe wymagania techniczne)
 • PN-EN 62353 Medyczne urządzenia elektryczne – Badania okresowe i badania po naprawie medycznych urządzeń elektrycznych.
 • Standardy i regulacje prawne
 • Eksploatacja i serwis urządzeń medycznych w kontekście ustawy o wyrobach medycznych
 • PN-EN 62353 i PN-EN 60601-1
 • Badanie bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń medycznych
 • Warsztaty pomiarowe Seculife ST
  • Podstawowe funkcje i konfiguracja, indywidualne pomiary, testy automatyczne, akcesoria
  • Obsługa programów do raportów

Sala Wschodnich Dni Kooperacji w hali C

godz. 12.00-12.45           Klaster Obróbki Metalu –  „Razem można więcej”  – doświadczenia  i współpraca kooperacyjna Klastra Obróbki Metali – Krajowego Klastra Kluczowego

godz. 12.45-13.15           Lubelski Węgiel „BOGDANKA” – Możliwości współpracy z krajowym i światowym liderem górniczym.

godz. 13.15-13.35           RST Roztocze – Możliwości technologiczne i produkty firmy Roztocze – inż. Tomasz Grad

 

14 listopada 2018 | ŚRODA

Sala konferencyjna B1 (parter)

godz. 9.00 – 13.00           Seminarium Lubelskiego Klastra EkoenergetycznegoWSTĘP WOLNY

godz. 9.30 – 9.40              Powitanie uczestników

Dr inż. Henryk Łucjan, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego

godz. 9.40 – 10.00           Lubelski Klaster Ekoenergetyczny – działania na rzecz wykorzystania OZE

i poprawy efektywności energetycznej

Małgorzata Gałczyńska, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

godz. 10.00 – 10.30        Inteligentna lokalna energetyka – przykłady dobrych praktyk na świecie

Barbara Baj-Wójtowicz, ECO-FARM Sosnówka Sp. z o.o.

godz. 10.30 – 10.50        Budynki pasywne – fakty i mity

Anna Woroszyńska, Ciepły Dom Pracownia Inżynierska Anna Woroszyńska

godz. 10.50 – 11.30         Zintegrowane zarządzanie gospodarką energetyczną w budynkach użyteczności publicznej oraz obiektach przemysłowych

Tomasz Zachariasz, Pracownia Informatyki NUMERON Sp. z o.o.

godz. 11.30 – 12.00         „Ochrona Ppoż. – awaryjna dezaktywacja instalacji fotowoltaicznej”

Henryk Palak, Eco-energia Sp. z o.o.

godz. 12.00 – 12.30         Europejska Platforma Odpadów Drzewnych – najlepsze praktyki w gospodarce odpadami drzewnymi

Dr Magdalena Borzęcka, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

godz. 12.30 – 12.50        Uprawa biomasy przemysłowej na gruntach marginalnych. Nowe możliwości dla Lubelszczyzny

Dr hab. Rafał Pudełko, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

godz. 14.45 – 15.15         Cyfrowy segregator w chmurze. Prosty dostęp i kontrola projektów i dokumentacji dla budowy, nieruchomości i przetargów – iBinder

Organizator: iBinder Polska – WSTĘP WOLNY

 

Sala konferencyjna B2 (I piętro)

godz. 8.30 – 18.00           Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018” – dzień I; udział w forum jest płatna;

Międzynarodowi eksperci oraz przedstawiciele firm zajmujących się wdrożeniami przemysłu 4.0, automatyzacją i robotyzacją pokażą, jak przygotować się do wyzwań związanych z tempem zmian technologicznych w produkcji, a także w jaki sposób wykorzystać zmiany organizacyjne do budowy przewag konkurencyjnych. Wydarzenie będzie skoncentrowane na elementach wdrożeniowych oraz praktycznych korzyściach osiąganych przez firmę w procesie rozwoju organizacji produkcji. Organizatorem forum jest Klaster Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa. Szczegóły/bilety: konferencja.klaster-wmm.pl

Sala konferencyjna w hali C

godz. 10.15 – 10.45        Zaciskanie złącz ze szwem według normy DIN 46 234 WSTĘP WOLNY

godz. 11.00 – 15.00        Szkolenie Elektromobilność – dzisiaj i jutroWSTĘP WOLNY

Wstęp

 1. Powitanie gości – sekretarz generalny SEP
 2. Elektromobilność, jak to kiedyś bywało – rys historyczny – Jerzy Szczurowski, SEP COSiW

Wyzwania elektromobilności

 1. Wyzwania elektromobilności, kilka pytań z ustawą w tle – Lech Dziewierz, SEP COSiW
 2. Wsparcie systemu elektroenergetycznego przez inteligentne zarządzanie stacjami ładowania i prosumentami – dr inż. Dariusz Zieliński, mgr inż. Bartłomiej Mroczek, Politechnika Lubelska
 3. Praca w projektach badawczych – oczami studenta – inż. Bartłomiej Stefańczak, Politechnika Lubelska
 4. Zasobniki w technologii litowo – tytanowej w bardzo szybkich stacjach ładowania pojazdów elektrycznych – mgr inż. Radosław Sikorski, przewodniczący Polskiego Komitetu Elektromobilności SEP
 5. Technologie wodorowe w pojazdach elektrycznych – dr inż. Stefan Wójtowicz
 6. Dyskusja i wnioski

godz. 15.15 – 15.45        Prawidłowy montaż złącz, cięcie i obróbka przewodów w systemach fotowoltaicznych – WSTĘP WOLNY

 

Wewnętrzna sala konferencyjna na I piętrze

godz. 10.00 – 14.00        Szkolenie dotyczące stref zagrożenia wybuchem

 1.  Zagadnienia dotyczące stref zagrożenia wybuchem
 • Dyrektywa 2014/34/UE – ATEX 114: Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. – Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Urządzenia w wykonaniu Ex: oznaczenia urządzeń w wykonaniu Ex: grupy i kategorie urządzeń, rodzaje ochrony przeciwwybuchowej
 • Dobór urządzeń do pracy w strefach Ex – przykłady
 1. Urządzenia elektryczne pracujące w strefach zagrożenia wybuchem
 • Dystrybucja energii w strefach zagrożenia wybuchem – Prowadzenie prac serwisowych i naprawczych
 • Systemy zasilania i sterowania oświetleniem – prezentacja rozwiązań zasilania i wpływ czynników zewnętrznych na pracę opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Oświetlenie awaryjne – wytyczne doboru wg aktualnych wymogów prawnych i normatywnych: Ustawy, Rozporządzenia i Polskie Normy
 • Prefabrykacja urządzeń do stref zagrożonych wybuchem: przegląd rozwiązań i produktów
 1. Kontrolowanie ładunków elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem
 2. Detekcja gazów i płomienia
 • Zwiększone bezpieczeństwo w zakresie wycieków niebezpiecznych gazów

Sala Wschodnich Dni Kooperacji w hali C

12.00 – 12.50                    Klaster AC Styria Przedstawienie możliwości współpracy Kooperacyjnej – Manfred Kainz, panel dyskusyjny

13.00 – 15.45                    Konferencja i prezentacje związane z rozszerzeniem koncepcji Wschodnich Dni Kooperacji o potencjał współpracy z rynkami wschodnimi

13.00 – 13.10                    Rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości i uczestników.

13.10 – 14.00                    Atrakcyjność inwestycyjna obwodu kaliningradzkiego – Alexey Ignatiev, Doradca gubernatora obwodu kaliningradzkiego ds. spraw rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej, Dyrektor ds. Rozwoju i programowania, Agencji Regionalnego Rozwoju Gospodarczego, Kaliningrad

14.00 14.30                    Syberia jej potencjał i możliwości – Yurii A.Khlopin, Prezydent Klastera ,,AgroProdPark” Nowosybirsk

14.45 15.15                    Zadania Państwowej Agencji Inwestycji i Rozwoju w zakresie strategii i tworzenia struktury dyplomacji handlowej – Dawid Cecuda odpowiedzialny w PAIiH za rynki wschodnie

15.15 – 15.45                    Wystąpienia narodowych Kierowników placówek PAIiH

 

15 listopada 2018 | CZWARTEK

Sala konferencyjna B2 (I piętro)

godz. 8.30 – 18.00           Forum biznesowe YOKOTEN – lean management i automatyzacja w produkcji. Wyżyna dobrych praktyk przemysłowych 2018” – dzień II; udział w forum jest płatna

 

Sala konferencyjna B1 (parter)

godz. 9.00 – 15.00           Inteligentne sieci elektroenergetyczne – teoria i praktyka w zakresie: Pomiarów prądów i napięć w inteligentnych sieciach SN z wykorzystaniem przekładników elektronicznych oraz transmisja informacji za pomocą BPL – szerokopasmowej komunikacji czasu rzeczywistego – konferencja zamknięta

 

Sala konferencyjna w hali C

godz. 10.00                        Innowacyjny próżniowy rozłącznik średniego napięcia w obudowie zamkniętej dedykowany do sieci Smart Grids – Politechnika Lubelska

WSTĘP WOLNY