Walidacja PAP

Sejm/ Podkomisja za utworzeniem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Sejmowa podkomisja rozpatrująca projekt ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej opowiedziała się za dalszymi pracami, zmierzającymi do utworzenia nowej instytucji zajmującej się m.in. wspieraniem wymiany akademickiej i umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego.