Walidacja

Konieczność utrzymania prawidłowych standardów leczenia żywieniowego – rusza recertyfikacja 19 „Szpitali Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego”

1 lutego rozpocznie się recertyfikacja szpitali, które w 2021 roku otrzymały certyfikat „Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Placówki będą oceniane pod względem stosowania standardów, m.in. pracy Zespołu leczenia żywieniowego, dostępu do samej terapii, czy żywieniowego poradnictwa ambulatoryjnego. Do tej pory, we wszystkich 3 edycjach programu wzięło udział 156 szpitali, z których 54 placówki otrzymały certyfikat. Eksperci podkreślają, że powyższe dane jasno wskazują na potrzebę edukacji personelu medycznego w polskich szpitalach, celem podwyższenia jakości żywienia klinicznego dla pacjentów.

Leczenie żywieniowe jest przeznaczone dla osób, które nie mogę się same odżywiać i przyjmować składników pokarmowych w stopniu wystarczającym i polega na dostarczaniu pacjentowi niezbędnych substancji, które uzupełniają lub zastępują tradycyjne posiłki Wprowadzenie terapii w tym zakresie jest szczególnie istotne m.in. dla pacjentów z chorobami nowotworowymi, pacjentów krytycznie chorych, czy po rozległych urazach, , będących w śpiączce, z poparzeniami, a nawet dla wcześniaków. Proces leczenia żywieniowego może odbywać się dojelitowo (przez przewód pokarmowy),pozajelitowo (dożylnie), a także drogą doustną, w formie spożywania odżywek medycznych typu DRINK. Wdrożenie terapii w tym zakresie prowadzi do mniejszej liczby powikłań u pacjentów, a to z kolei skutkuje znaczącym skróceniem ich pobytu w szpitalu. Taka sytuacja bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie kosztów leczenia dla placówki. Co więcej, żywienie kliniczne jest w Polsce refundowane. Generuje w ten sposób więcej środków z NFZ oraz daje możliwość wykonywania przez placówki bardziej specjalistycznych procedur i większego kontraktowania, ze względu na zwiększoną liczbę punktów podczas akredytacji.

Rozwój leczenia żywieniowego

Pomimo pozytywnych skutków wdrażania leczenia żywieniowego w polskich szpitalach, jest ono często pomijane w terapii, a jego znacząca rola przekładająca się na efektywność terapii, niestety jest powszechnie bagatelizowana. Brakuje wykwalifikowanego personelu medycznego, odpowiedniego sprzętu, ale także norm i zasad, które dla placówek medycznych mogłyby stanowić punkt wyjścia w rozwoju tego obszaru.

Zauważając ten problem, Program Leczenie przez żywienie oraz towarzystwa żywieniowe w Polsce (Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego, Polskie Towarzystwo Żywienia Klinicznego Dzieci) od blisko 4 lat organizują ogólnopolski Program „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. W tym roku, chcąc dać więcej czasu na wdrożenie zalecanych standardów, IV edycja ruszy w późniejszym okresie. Natomiast poprzedzać ją będzie recertyfikacja 19 szpitali, które uzyskały certyfikat II edycji programu, i które ponownie zostaną poproszone o poświadczenie prawidłowych standardów leczenia żywieniowego pacjentów w swoich placówkach.

„Cieszy nas rozwój leczenia żywieniowego w wybranych szpitalach w Polsce, jednak to wciąż niewystarczająca ilość. Szpitale Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego stanowią zaledwie 5% wszystkich szpitali w całym kraju. Staramy się poprzez nasz program edukować, szkolić i uświadamiać personel medyczny, ale i całe społeczeństwo o korzyściach terapii żywieniowej. Poprzez program wyłaniamy szpitale, które żywią prawidłowo zgodnie ze standardami wypracowanymi przez naszą Radę Ekspertów. Mimo że w II edycji programu, szpitale uzyskały wysokie oceny, nasi eksperci sprawdzą, czy placówki utrzymują prawidłowe standardy oraz, czy niektóre aspekty, na które zwróciliśmy uwagę zostały poprawione”komentuje Prezes POLSPEN, dr hab. n. med. Dorota Mańkowska-Wierzbicka.

Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” obowiązuje przez dwa lata.

Proces recertyfikacji

Po weryfikacji zgłoszenia, szpital zostanie poddany wizycie kontrolnej, podczas której eksperci ocenią prowadzenie terapii żywieniowej w szpitalu. Powołana w ramach programu Rada Ekspertów ocenia m.in. funkcjonowanie Zespołu Leczenia Żywieniowego, dostęp do żywienia pozajelitowego i dojelitowego, proces edukacji pacjenta, na który składa się informowanie o dostępnych metodach żywienia a także funkcjonowanie ambulatoryjnego poradnictwa żywieniowego.

—————————————————————————————————————————

Ogólnopolska inicjatywa „Leczenie przez żywienie” ma na celu poprawę standardów jakości leczenia żywieniowego w polskich szpitalach oraz certyfikację placówek prawidłowo realizujących rekomendacje Rady Ekspertów programu „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego – Leczenie przez żywienie”. Głównym wyzwaniem kampanii są działania edukacyjne obejmujące upowszechnianie Praktyki Żywienia Klinicznego wśród personelu medycznego, jako nieodłącznej terapii w procesie leczenia pacjenta. Przedsięwzięcie wspierane jest między innymi przez Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Naczelną Izbę Aptekarską, Polską Unię Szpitali Klinicznych, Polską Federację Szpitali oraz inne instytucje działające na rzecz poprawy jakości lecznictwa w Polsce. Więcej informacji na stronie https://leczenieprzezzywienie.org/

Artykuł Konieczność utrzymania prawidłowych standardów leczenia żywieniowego – rusza recertyfikacja 19 „Szpitali Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego” pochodzi z serwisu NewsrmTV.