News RM

Wypowiedź: Dariusz Klimczak, Prezes Towarzystwa Wspierania Chorych na Idiopatyczne Włóknienie Płuc, dr Katarzyna Lewandowska, Zastępca Prezesa Towarzystwa Wspierania Chorych na …

Wypowiedź: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński: Specjalista Otolaryngologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii. Dr hab. Sławomir Marszałek: Fizjoterapeuta, Prezes Stowarzyszenia …