W dniu 4 kwietnia 2018 r. GE zostało poinformowane, że oferta złożona w konsorcjum spółek GE (GE Power sp. z o.o. i Alstom Power Systems SAS) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na „Budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy ok. 1000 MW”.

W I kwartale br. wynik operacyjny (EBIT) Grupy LOTOS wyniósł 448 mln zł, a oczyszczona z wpływu zdarzeń jednorazowych EBITDA (wynik operacyjny powiększony o amortyzację), liczona wg metodologii LIFO wyniosła 540 mln zł. W porównaniu do ubiegłego kwartału o blisko ćwierć miliarda zł spadło zadłużenie spółki.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA uzyskało przemysłowe przypływy gazu z odwiertu Królewska Góra-1K zlokalizowanego w miejscowości Budy Głogowskie (powiat rzeszowski). Spółka szacuje, że wydobycie z nowego złoża może wynieść ok. 20 mln m3 wysokometanowego gazu rocznie.

KGHM Polska Miedź S.A. przedłużyła kontrakt z firmą TELE-FONIKA Kable S.A. na dostawę walcówki miedzianej. Jest to kontynuacja współpracy obu firm w tym zakresie. Obecny aneks do umowy, podpisany 11 maja 2018 roku, jest pierwszym zawartym na okres pięciu lat i obowiązuje do końca 2022 roku.

Firma ENPROM – jedna z czołowych polskich firm budownictwa elektroenergetycznego działająca w kraju i zagranicą – zakończyła przebudowę linii 110kV z jedno na dwutorową relacji GPZ Elektrownia Pątnów – GPZ Piotrków. Wartość inwestycji wyniosła 19,9 mln zł.

Robotyzacja może mieć pozytywny wpływ na poziom płac w polskiej gospodarce oraz rozwiązać problem niedoboru pracowników, który hamuje rozwój firm. …

W ciągu kilku lat Gdańsk może się stać największym głębokomorskim portem Bałtyku. Tylko w tym roku na inwestycje trafi 170 …

Warszawa nadrabia zaległości wobec innych stolic państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i przyciąga coraz więcej inwestorów. Atutami miasta są rozbudowana powierzchnia …

Wsparcie aniołów biznesu dla młodych firm w Polsce wciąż jest znacząco mniejsze niż w rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, ale stale …

– Bez wątpienia głównym budulcem oraz sukcesem NSG Group są ludzie. Ludzie, którzy potrafią ze sobą współpracować, wymieniać się doświadczeniami i wzajemnie inspirować. – zapraszamy do wywiadu z Krzysztofem Granickim, prezesem zarządu, dyrektorem zarządzającym na Europę Wschodnią i Północną (Szkło Architektoniczne) w NSG Group, będącej właścicielem marki Pilkington.